دانلود ترجمه مقاله زمان بندی انرژی ماشین های مجازی در محاسبات ابری در این آدرس http://www.noavarangermi.ir/?p=18314

#زمانبندی_انرژی_ماشین_ها

 

#زمانبندی_انرژی_در_محاسبات_ابری

 

#دانلود_زمانبندی_انرژی_ماشین_ها