خواندن سبک زیبای "محمد علیزاده" توسط مجید بنی فاطمه در حضور محمد علیزاده

#مداحی

 

#محمد_علیزاده

 

#مجید_بنی_فاطمه

 

#madahi

 

#majid_bani_fatemeh

 

#mohammad_ali_zadeh