کلیپی از برنامه از لاک جیغ تا خدا، داستان دختری به نام زهرا عباس نژاد او درباره چگونگی تحول عجیبش در هئیت میگوید. از لاک جیغ تا خدا کاری از گروه خانواده و فرهنگ شبکه دو

#از_لاک_جیغ_تا_خدا

 

#شبکه_دو

 

#حجاب

 

#hejab

 

#shabake_do

 

#az__lak_jigh_ta_khoda