قسمتی از برنامه بی مرز با حجاب- برنامه ای که در آن بازنان مسلمان شده خارجی گفتکو شده و درباره داستان زندگی آن ها سوال می شود. کاری از گروه خانواده و فرهنگ شبکه دو

#بی_مرز_با_حجاب

 

#شبکه_دو

 

#حجاب

 

#hejab

 

#shabake_do

 

#-_marz_ba_hejab