سلام : این کلیپ به شیوه های مختلف میوه و سبزیجات می پردازد.سایت آموزش ایرانی www.irAmooz.ir کانال آزمایشگاه علوم : www.telegram.me/AZoloom

#خشک_کردن_میوه

 

#شیمی_دهم

 

#آزمایشگاه_علوم

 

#azmayeshgah_olom

 

#shimi_dahom