این ویدیو، داستان یک مرد وفادار را به نمایش میگذارد. این مرد عاشق و وارسته، 13 سال از همسر بیمارش مراقبت کرد و عشق به همسر در سطح الهی را به نمایش گذاشت. این مرد مظهر متعالی و استحاله کردن کردن میل جنسی برای هدفی بسیار والاتر و مقدس تر می باشد. او این وضعیت همسرش را نشانه امتحان الهی میداند و با صبوری و عشق بی منت، از همسر بیمارش مراقبت میکند.

#عشق_واقعی

 

#وفاداری

 

#eshgh_vagheyi

 

#vafadari