زنجیرزنی در حسینیه کوی بنی هاشمی کازرون، کوی چهابی، 15 مهر ماه 1395، شب پنجم محرم الحرام 1438

#زنجیرزنی

 

#محرم

 

#moharam

 

#zanjirzani