گاز طبیعی، سرمایه ای ملی است، شایسته است بهینه استفاده کنیم. / به سفارش : شرکت گاز استان گلستان / تهیه شده در : کانون تبلیغاتی سیمای کهن 09112801504

#گاز

 

#صرفه_جویی

 

#مصرف_بهینه

 

#sarfeh_jooei

 

#gaz

 

#masraf_behineh