دمام زنی کوی مصلی کازرون، خانه آقای شاکر، 14 مهر ماه 1395، شب چهارم محرم الحرام 1438

#دمام_زنی

 

#محرم

 

#moharam

 

#damdam_zani