این ویدیو از خودمه . همین طور که می بینید GTA V راه افتاده .

#GTA_V

 

#GTA

 

#فرانکلین

 

#feranklin