بخشی از جلسه آموزش انسان شناسی توسط حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل ابوالقاسمی با موضوع بررسی چرایی عدم تاثیر دین در زندگی با نگاهی به نظر آیت الله شهید مرتضی مطهری. تولید شده در مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان

#انسان_شناسی

 

#شهید_مطهری

 

#آینده_سازان

 

#ayandeh_sazan

 

#shahid_motahari

 

#ensan_shenasi