سلام : این کلیپ به میزان دمای زمین وتاثیرات آن می پردازد.سایت آموزش ایرانی www.irAmooz.ir کانال آزمایشگاه علوم : www.telegram.me/AZoloom

#حرارت_زمین

 

#شیمی_دهم

 

#زمین_شناسی

 

#zamin_shenasi

 

#shimi_dahom