آلت تناسلی پرده دار در بالغین سبب مشکلات زیر می شود: کوتاهی آلت تناسلی که به آن کوتاهی کاذب آلت تناسلی می گویند ایجاد ناراحتی حین نزدیکی مشکل در استفاده از کاندوم که خیلی مهم است. در نوع کامل استفاده از کاندوم تقریباً غیر ممکن است و بسیاری از موارد حاملگی حین استفاده از کاندوم در همین مردانی است که دارای آلت تناسلی پرده دار هستند. کجی آلت تناسلی استرس روانی بعلت ظاهر نامناسب

#این_بیماری_نوع_اکتسابی_نیز_دارد_که_ناشی_از_ختنه_است._اگر_هنگام_ختنه_کردن_پوست_زیادی_برداشته_شود

 

#_سبب_ایجاد_یک_پرده_ما_بین_کیسه_بیضه_و_آلت_تناسلی_خواهد_شد._معمولاً_پسران_پس_از_رسیدن_به_سن_بلوغ_متوجه_غیر_طبیعی_بودن_دستگاه_تناسلی_خود_می_شوند

 

#_گاهاً_نیز_پس_از_ازدواج_بعلت_ایجاد_شدن_مشکلاتی_فرد_در_پی_حل_کردن_مشکل_خود_می_افتد._درمان_درمان_این_بیماری_با_عمل_جراحی_پلاستیک_است._بسته_به_نوع_و_بزرگی_پرده

 

#_از_روشهای_جراحی_متفاوت_استفاده_می_شود._در_جامعه_ما_خیلی_بندرت_والدین_نسبت_به_اصلاح_مشکل_فرزند_خود_اقدام_می_کنند_(البته_موارد_خفیف_نیاز_به_اقدامی_خاصی_ندارند)_و_بیشتر_در_سنین_بزرگسالی_مردها_بدنبال_حل_کردن_مشکل_خود_می_باشند._این_بیماری_یک_عمل_جراحی_بسیار_مؤثر_بنام_Y

 

#I_Plasty_دارد._بنده_اخیرا_چندین_مورد_اصلاح_جراحی_پرده_آلت_تناسلی_دیده_ام_که_بعلت_رعایت_نکردن_اصل_Y

 

#I_Plasty_کیسه_بیضه_و_آلت_تناسلی_پس_از_ترمیم_بد_شکل_شده_اند.

 

#علت+کوتاهی+آلت+مردان

 

#الت+تناسلی

 

#آلت+مرد

 

#الت‌تناسلی

 

#جراحی+الت+تناسلی