کلیپی از برنامه کام شیرین درباره دست بلند کردن روی همسر و البته دخالت بیجای اطرافیان در دعوای زن و شوهری و وخامت بیشتر دعوا.

#شبکه_دو

 

#کام_شیرین

 

#طلاق

 

#shabake_do

 

#talagh

 

#kam_shirin