قطره ای از دریای اربعین 1395، آثار عکاسان استان گلستان / عکاسان : داوود عامری - علی دهقان - امین سیاه بالایی - محمد ایمانی / تدوین: حسین حضوری 09112801504 / instagram.com/simayekohan

#علی_فانی

 

#اربعین

 

#عکاسی

 

#akasi

 

#arbayin

 

#ali_fani