شعرخوانی استان علی محمودیان در ویژه برنامه 9 دی عصر شعر 9 دی در حوزه هنری آذربایجان غربی برگزار گردید

#9دی

 

#علی_محمودیان

 

#شعر

 

#sher

 

#ali_mahmoodian