بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوع اهمیت و نقش سبک زندگی به عنوان بخش مهم و اصلی شکل گیری تمدن نوین اسلامی محتوای تکمیلی نشریه راه نما (شماره 24) مرتبط با پرونده ویژه این شماره با موضوع تمدن نوین اسلامی

#تمدن_نوین_اسلامی

 

#نشریه_راه_نما

 

#سبک_زندگی

 

#sabok_zendgi

 

#tamadon_novin_eslami

 

#nashriye_rah_nama