در این دستگاه شما نیاز به چونه گرفتن ندارید این دستگاه- شرکت صنعتی تجهیزاتی طبخ شمیم- www.tabkhshamim.ir- 021-66793370-1

#همبرگر_زن

 

#برگر_زن

 

#فرم_دهنده_گوشت

 

#hamberger_zan