. من خودم علی بابا. طالع بینی به سبک دیس لاو و خوانندگان دیگر... لطفا اگر خواننده آذر ماهی میشناسید زیر همین ویدیو کامنت بزاردید

#طالع_بینی_دیس_لاو_طال