شعرخوانی دکتر «مرضیه وحید دستجردی» وزیر سابق بهداشت و درمان، درباره جایگاه مادر ،ویژه برنامه شیدایی شبکه دو سیما ،کاری از گروه خانواده و فرهنگ شبکه دو

#خانم_دکتر_مرضیه_وحید

 

#شبکه_دو

 

#مادر

 

#madar

 

#shabake_do

 

#khanoom_doctor_marziyeh_vahid_dastjerdi