کلیپی جالب از برنامه «فرش قرمز» خواندن نامه شهید «مجتبی ظفرقندی» به دوستش توسط «فریبا نادری» بازیگر معروف و توصیه او به مردم درباره شهدا. برنامه «فرش قرمز» کاری از گروه خانواده و فرهنگ شبکه دو

#فریبا_نادری

 

#فرش_قرمز

 

#شبکه_دو

 

#shabake_do

 

#farsh_ghermez

 

#fariba_naderi