در این قسمت با مشکلات و پیچیدگیهایی که یک فقیه در مراجعه به احادیث و پیدا کردن حکم شرعی مواجه است آشنا میشوید و متوجه خواهید شد رجوع به احادیث به این سادگی که اخباریون میگن نیست که هر کسی میتونه خودش مراجعه کنه به احادیث و حکم شرعی رو پیدا کنه

#مرجعیت

 

#مرجع_تقلید

 

#احادیث

 

#ahadis

 

#marjaiyat

 

#marjae_taghlid