دمام زنی در کازرون، کوی چهابی، حسینیه ثارالله(ع) هیئت مصلی، 16 مهر ماه 1395، شب ششم محرم الحرام 1438

#دمام_زنی

 

#محرم

 

#moharam

 

#damdam_zani