بستنی سالاره میهن از دومینو بهتره.. +الان تو ذهنم دوازده هزارتا مسئله هست؛ نمی‌دونم با چه معیاری اینُ گزینش کردمُ اینجا نوشتم..