بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسي نقش مشخصات بار و مصالح در افزايش عمر خستگي روسازيهاي انعطاف پذير و ارائه راهكارهاي مناسب

پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسي نقش مشخصات بار و مصالح در افزايش عمر خستگي روسازيهاي انعطاف پذير و ارائه راهكارهاي مناسب


پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسي نقش مشخصات بار و مصالح در افزايش عمر خستگي روسازيهاي انعطاف پذير و ارائه راهكارهاي مناسب این محصول در قالب پی دی اف و 294 صفحه می باشد. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران-راه و ترابری طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است. فهرست چكيده مقدمه فصل اول : تعريف مساله ۱-۱ . مقدمه ۲-۱ . تعريف مساله ۳-۱ . لزوم انجام تحقيق ۴-۱ . شيوه تحقيق ۵-۱ . نتيجه گيري فصل دوم : مروري بر تحقيقات گذشته ۱-۲ . مقدمه ۲-۲ . كليات ۳-۲ . معيارهاي طرح در روسازيهاي انعطاف پذير ۴-۲ . پديده خستگي در روسازيهاي انعطاف پذير ۵-۲ . آزمايش خستگي ۶-۲ . بررسي نقش عوامل مختلف بر خستگي روسازيهاي انعطاف پذير ۱-۶-۲ . روشهاي بررسي اثر با بر خرابي روسازي ۲-۶-۲ . بررسي فاكتور هاي موثر بر خستگي روسازي انعطاف پذير ۱-۲-۶-۲ . بررسي تاثير مشخصات بارهاي وارده ۱-۱-۲-۶-۲ . بزرگي بار ۲-۱-۲-۶-۲ . شكل بار (هندسه بار) ۳-۱-۲-۶-۲ . توزيع بار ۴-۱-۲-۶-۲ . تغيير مكان جاني بار ۵-۱-۲-۶-۲ . اثرات ديناميكي بار ۲-۲-۶-۲ . مشخصات تاير ۱-۲-۲-۶-۲ .مدلهاي توزيع يكنواخت فشار باد چرخ ۲-۲-۲-۶-۲ . مدلهاي توزيع غير يكنواخت فشار باد چرخ ۳-۲-۲-۶-۲ . اثر نوع تاير وسيله نقليه ۴-۲-۲-۶-۲ . فشارباد چرخ ۳-۲-۶-۲ . شرايط محيطي ۱-۳-۲-۶-۲ . درجه حرارت ۲-۳-۲-۶-۲ . رطوبت ۴-۲-۶-۲ . سازه روسازي ۱-۴-۲-۶-۲ . ظرفيت سازه اي مجموع ۲-۴-۲-۶-۲ . ضخامت لايه رويه ۳-۴-۲-۶-۲ . مشخصات لايه رويه ۴-۴-۲-۶-۲ . تاثير مقدار قير و مقدار فضاي خالي مخلوط آسفالتي بر خستگي ۵-۴-۲-۶-۲ . مشخصات لايه هاي اساس زير اساس و خاك بستر ۵-۲-۶-۲ . معيار خرابي ۷-۲ . معيار خرابي خستگي ۱-۷-۲ . مدل اشتو ۲-۷-۲ . مدل خستگي انستيتو آسفالت ۳-۷-۲ . مدل خستگي ارائه شده توسط راهنماي طراحي شركت شل ۴-۷-۲ . مدل خستگي FINN ۵-۷-۲ . مدل خرابي خستگي RISC ۶-۷-۲ . ساير مدلهاي خرابي خستگي ۸-۲ . كاربرد مدلسازي ۱-۸-۲ . آناليز بروش تئوري ارتجاعي لايه اي ۲-۸-۲ . آناليز بروش المان محدود ۹-۲ . نتيجه گيري فصل سوم : روش تحقيق ۱-۳ . مقدمه ۲-۳ . معرفي ابزار تحقيق ۱-۲-۳ . نرم افزار KENLAYER ۱-۱-۲-۳ . سيستم چند لايه اي ارتجاعي ۲-۱-۲-۳ . جمع آثار قواي بار چرخها ۳-۱-۲-۳ . تحليل لايه هاي با رفتار غير خطي ۱-۳-۱-۲-۳ . مصالح سنگدانه اي ۲-۳-۱-۲-۳ . مصالح ريز دانه ۴-۱-۲-۳ . تحليل لايه هاي ويسكو الاستيك ۵-۱-۲-۳ . آناليز خرابي ۲-۲-۳ . نرم افزار MICHPAVE ۱-۲-۲-۳ . مدلسازي سيستم روسازي ۲-۲-۲-۳ . مدول برجهندگي مصالح سنگدانه اي و خاكهاي ريزدانه ۳-۲-۲-۳ . محاسبه تنشهاي ثقلي و جانبي ناشي از وزن مصالح ۴-۲-۲-۳ . آناليز بروش المان محدود ۵-۲-۲-۳ . پيش بيني عمر خستگي و عمق شيار زدگي ۳-۳ . روش تحقيق ۱-۳-۳ . كليات ۲-۳-۳ . چارچوب تحقيق ۳-۳-۳ . مفروضات تحقيق ۱-۳-۳-۳ . سازه روسازي ۲-۳-۳-۳ . مشخصات بار ۳-۳-۳-۳ . مشخصات فني لايه هاي روسازي ۱-۳-۳-۳-۳ . مدول لايه ها ۲-۳-۳-۳-۳ . نسبت پواسون لايه ها ۳-۳-۳-۳-۳ . دانسيته لايه ها ۴-۳-۳-۳-۳ . زاويه اصطكاك داخلي و چسبندگي مصالح ۴-۳-۳ . سناريوهاي تحقيق ۴-۳ . انجام آناليز فصل چهارم : تحليل نتايج و بحث ۱-۴ . مقدمه ۲-۴ . دسته بندي نتايج آناليز ۳-۴ . تحليل نتايج ۱-۳-۴ . تحليل نتايج سناريو ۱ ۲-۳-۴ . تحليل نتايج سناريو ۲ ۳-۳-۴ . تحليل نتايج سناريو ۳ ۴-۳-۴ . تحليل نتايج سناريو ۴ ۵-۳-۴ . تحليل نتايج سناريو ۵ ۶-۳-۴ . تحليل نتايج سناريو ۶ ۷-۳-۴ . تحليل نتايج سناريو ۷ ۴-۴ . جمع بندي مطالب ارائه شده فصل پنجم : نتيجه گيري و كاربرد ۱-۵ . مقدمه ۲-۵ . نقش مشخصات بار و مصالح بر عمر خستگي روسازيهاي انعطاف پذير ۱-۲-۵ . تاثير مشخصات بار بر عمر خستگي ۱-۱-۲-۵ . تاثير مقدار بار ۲-۱-۲-۵ . تاثير هندسه (شكل) بار ۲-۲-۵ . تاثير مشخصات سيستم روسازي بر عمر خستگي ۱-۲-۲-۵ . تاثير مشخصات رويه آسفالتي ۲-۲-۲-۵ . تاثير مشخصات لايه مصالح سنگي (اساس) ۳-۲-۲-۵ . تاثير مشخصات خاك بستر ۳-۵ . مقايسه نتايج روش تئوري لايه اي ارتجاعي و روش المان محدود ۴-۵ . جمع بندي مطالب ارائه شده ۵-۵ . راهكارهاي پيشنهادي جهت افزايش عمر خستگي روسازيهاي انعطاف پذير ۶-۵ . پيشنهاد تحقيقات آتي فهرست مراجع
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 7

فنی و مهندسی » عمران
برچسب ها : #

#


حرف ن باچشم ودست آهنگ بی کلام ثانیه ها از امین بانی تحقیق درباره زندگی یک فردموفق ورازموفقیت او درباره ی زندگی یک فرد موفق تحقیق کنیدوراز موفقیت اورا در کلاس برای دوستانتان بیان کنید پیک نشانه ظ رمان آوینا اهنگ بی کلام الکی سیاوش قمیشی اهنگ بی کلام الکی سیاوش قمیشی شماره دوزی روی مانتو اهنگ بدون کلام تو بارون که رفتی از سیاوش قمیشی دانلود اهنگ لی کلام اهنگ همدم معین بنزوفنون اکسیم دانلود اهنگ بی کلام همدم از معین دانلود اهنگ کرمانشاهی گلکم از محمد خاکسار دانلودواتساب جاوابالینک مستقیم دانلود pdf خزائن الاشعار دانلود pdf خزائن الاشعار دانلود pdf خزائن الاشعار دانلود pdf خزائن الاشعار دانلود pdf خزائن الاشعار دانلود pdf خزائن الاشعار دانلود بازی بازگشت به جزیره اسرار آمیز 2 دانلود بازی بازگشت به جزیره اسرار آمیز 2 دانلود فایل efs i9300 دانلود پرسشنامه رابطه والد کودک پیانتا دانلود پرسشنامه رابطه والد کودک پیانتا دانلود کتاب active korean pdfماز پرتیوس جزوه کدینگ کتاب واژگان ضروری gre دانلود آهنگ بی کلام کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه سی دی race 4 کانون زبان ایران ٲهنگ بیکلامردم معین ای صف شکن میدان عباس علمدارم رمان اوینا از حدیث نادری رمانهای حدیث نادی متن دعوتنامه کربلا