بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران


دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید: واحد اسلامشهر عنوان: کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران رشته: علوم سیاسی نام استاد: جناب آقای حسن سهرابی گردآورنده: زهرا جاریانی شماره دانشجویی: 923909207 کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام می پذیرد. غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون جرم جدید یا بحران قرن بیستم یاد می شود. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی در بیان مصادیق مختلف کلاهبرداری در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل داریم، لذا قبل از آن ضروری است تا با ارکان جرم کلاهبرداری آشنا شویم چرا که کلاهبرداری در صنعت بیمه وضعیت خاصی نسبت به جرم کلاهبرداری ندارد. از این رو با وحدت ملاک از قواعد پیرامون آنها در تبیین کلاهبرداری در مصادیق خاص صنعت بیمه استفاده می شود. گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می دهد و اشعار می دارد: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود. بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و فقط به ذکر مصادیقی بسنده نموده است که با توجه به همین مصادیق می توان نتیجه گرفت که کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری تحصیل و می برد. بنابراین در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلی اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهایتاً بردن مال باید تحقق یابد تا کلاهبرداری واقع شود. با توجه به تعریف فوق شروع به کلاهبرداری عبارت خواهد بود از: توسل به وسایل متقلبانه به جهت بردن مال دیگری به شرطی که منجر به نتیجه نگردد. در قانون بیمه هیچگونه پیش بینی در مورد کلاهبرداری بیمه ای نگردیده است و تنها ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 مقرر داشته است: هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می گردد. بنابراین سکوت قانون بیمه در اینگونه موارد، چاره ای به جز استناد به اصول کلی کلاهبرداری در تخلفات بیمه ای، باقی نگذارده است. گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری کلاهبرداری از جمله جرائمی است که مرتبط به حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه بوده و بنابراین طبق نظر دیوانعالی کشور غیرقابل گذشت می باشد: موضوع کلاهبرداری از جمله جرائمی است که جنبه عمومی دارد و در ماده 116 قانون تعزیرات به قابل گذشت بودن آن اشاره نشده، در صورتی که اگر قابل گذشت بود قانون گذار متعرض آن می شد. کما اینکه در مورد مواد 150 و 151 همان قانون به قابل گذشت بودن موضوع اشاره شده است. هم چنین ماده 277 قانون مجازات عمومی ناظر بر ماده 6 اصول محاکمات جزائی که هنوز به قوت خود باقیست و در مقام بیان و احصاء جرائم قابل گذشت می باشد، کلاهبرداری را جزء جرائم خصوصی و قابل گذشت تلقی نکرده، بنابراین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تأثیری در اصل موضوع ندارد. مبحث دوم: پیشینه کلاهبرداری در بیمه همواره آشنایی با پیشینه یک موضوع می تواند در شناخت کامل و دقیق تر از آن نقش مهمی را ایفا نماید که در این قسمت نیز سعی شده است تا هرچند مختصر در مورد پیشینه کلاهبرداری سخن به میان آید. گفتار اول: پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه تاریخچه کلاهبرداری در بیمه معین نیست و نمی توان گفت کلاهبرداری از چه تاریخی شروع شده است. به نظر می رسد تقلب از زمانی که اولین بار بازرگانان ونیزی به دروغ به خاطر زیان های وارده بر محموله خود در خاورمیانه مطالبه ضرر و زیان کردند وارد بیمه گردیده است. با وجود آنکه نبرد علیه کلاهبرداری در مقایسه با گذشته اولویت بالایی را حاصل کرده است با این وجود بر اثر دگرگونی شرایط اقتصادی و اجتماعی، بیمه پیش از پیش آماج جعل و تقلب قرار گرفته است. در گذشته پیامدهای تقلب در بیمه در اندازه ای نبوده است که مسأله نگران کننده ای برای شرکت های بیمه باشد ولی در حال حاضر تبدیل به معضلی بزرگ برای شرکت های بیمه گردیده است. در چند دهه اخیر کلاهبرداری های بیمه ای به شدت افزایش یافته است. البته به دلیل اینکه شرکت های بیمه به دلایل مختلف از ارائه آمار کلاهبرداری های بعمل آمده از خود امتناع می کنند نمی توان درصد مشخصی از تقلب را به دست آورد ولی به نظر می رسد تقلبات بیمه ای ممکن است بزرگ ترین حوزه جرائم سازمان یافته باشد و از نظر مالی حتی بزرگ تر از قاچاق مواد مخدر باشند. گفتار دوم: پیشینه کلاهبرداری بیمه ای در ایران پیشینه کلاهبرداری در ایران هم معلوم نیست. شرکت های بیمه در ایران هیچگونه آماری از تخلفات صورت گرفته منتشر نمی نمایند. شاید این عدم افشاء را به عنوان یک اصل حرفه ای در کار خویش می پندارند چرا که علاوه بر اینکه اعتبار شرکت حفظ می گردد این پیام پنهان را نیز برای بیمه گذاران نخواهد داشت که می توان با اقدامی کم هزینه، شرکت بیمه را فریب داد و درآمد بادآورده کسب نمود. دقت در عملکرد شرکت های بیمه ای در ایران نشان دهنده رشد افزون و نگران کننده ای می باشد. صفحه حوادث روزنامه های مختلف کشور و دیگر جرائد و نشریات خود به نوعی بیانگر این موضوع می باشد. مبحث سوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل می گردد و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب و یا شاکی خصوصی اثبات گردد. گفتار اول: عنصر قانونی در حقوق ایران مقررات مربوط به کلاهبرداری با اقتباس از ماده 405 قانون فرانسه، ابتدا در ماده 300 قانون جزای عرفی مصوب پنجم جمادی الاول 1325 هجری قمری و سپس در ماده 328 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحیه آن در سال 1352 مورد حکم قانون گذار قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ماده 116 قانون تعزیرات مصوب 1361 جایگزین مقررات مزبور گردید تا آنکه در سال 1367 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجلس رسید و به دلایل ایرادات شورای نگهبان در 15967 با اصلاحات و تغییراتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. در حال حاضر، عنصر قانونی جرم کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق ایران ماده 1 و دو تبصره قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و عنصر قانونی کلاهبرداری های خاص، قوانین و مواد متفرقه ای هستند که در جای خود به آنها اشاره خواهیم کرد. گفتار دوم: عنصر مادی عنصر مادی جرم کلاهبرداری متشکل از سه جزء می باشد: ol style= color: 666666; font-size: 13px; li style= font-size: inherit; فعل مرتکبlili style= font-size: inherit; مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم می باشد.lili style= font-size: inherit; نتیجه حاصله از رفتار متهم که باید رابطه علیت با فعل مرتکب داشته باشد.liolالف- فعل مرتکب برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود فعل مثبت خارجی از جانب مرتکب ضروری است و ترک فعل حتی اگر توأم با سوءنیت بوده و موجب اغفال طرف شود، به هیچ وجه نمی تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را دربر گیرد. مثلاً اگر شخصی به دلیل تشابه اسمی و یا تشابه چهره فکر کند که الف مأمور بیمه می باشد و بابت بیمه نامه مبلغی پرداخت نماید و الف با علم به اشتباه وی وجه مزبور را دریافت نماید، وی را نمی توان مرتکب جرم کلاهبرداری دانست. ب- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری از میان تمام شرایطی که وجود آنها برای تهران جرم کلاهبرداری ضروری است سه شرط مهم وجود دارند که عبارتند از: ol style= color: 666666; font-size: 13px; li style= font-size: inherit; متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده می نماید.lili style= font-size: inherit; اغفال شدن و فریب خوردن قربانی، که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می باشد.lili style= font-size: inherit; تعلق مال برده شده به دیگری.liolدر همین جا باید به این نکته ظریف اشاره نمود که وجود یکی از دو شرط اول و دوم لزوماً به معنی وجود شرط دیگر نیست. یعنی توسل کلاهبردار به وسیله متقلبانه لزوماً به معنی اغفال شدن قربانی نمی باشد و از سوی دیگر، این حقیقت که قربانی ساده لوحی فریب خورده است لزوماً به این معنی نیست که طرف مقابل از وسایل متقلبانه استفاده نموده است. بنابراین وجود هر دو شرط باید اثبات شود. به عبارت دیگر وسایل مورد استفاده کلاهبردار باید به گونه ای باشد که بر اساس قضاوت عرف متقلبانه محسوب گردد و شرط اغفال و فریب قربانی مستلزم آن است که شخص مورد نظر عملاً فریب بخورد. متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری کلاهبرداری از زمره جرائمی است که برای تحقق آن متقلبانه بودن وسیله مورد استفاده از اهمیت برخوردار می باشد. لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار از صدر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استنباط می گردد. این ماده قبل از بیان برخی از مصادیق جرم کلاهبرداری از عبارت هر کسی از راه حیله و تقلب استفاده نموده است. توسل به وسایل متقلبانه در واقع روش خاصی است که برای استفاده از حیله و تقلب به کار می رود و حاکی از آن است که مرتکب قصد اغفال طرف را دارد. روش یا مانور متقلبانه ترکیب اعمال خارجی و اسباب چینی همراه با مهارت خاص است که می توان آن را حیله ماهرانه نامید و آن اقدامات نمایشی است که به قصد شکل مادی دادن به فریب صورت می گیرد تا امور خلاف واقع را ظاهری حقیقی و واقعی بپوشاند. در اینجا ممکن است سؤالی پیش آید که آیا صرف دروغگویی و یا دروغ نویسی را می توان جزو وسایل متقلبانه محسوب نمود؟ فرض کنید شخص ساده لوحی مبلغی پول بابت اخذ بیمه نامه ای به کسی بدهد که صرفاً خود را مأمور بیمه معرفی نموده است بدون آنکه صحنه سازی خاصی مثل ارائه کارت جعلی انجام داده باشد. به نظر می رسد کلاهبردار دانستن چنین شخصی مشکل باشد چرا که همان طور که بیان گردید فریب خوردن قربانی یک شرط است و توسل کلاهبردار به وسایل متقلبانه شرطی دیگر و نباید وجود یکی از این دو شرط را دلیلی بر وجود شرط دوم دانست. بنابراین دروغگویی و دروغ نویسی فاعل اگر مؤید و موثق به تأییدات خارجی از قبیل تصدیق و تأیید شخص ثالث یا صحنه سازی یا اعمال مادی و یا اوراق و نوشته های دیگری نباشد هرچند موجب فریب طرف مقابل باشد، کافی از تحقق جرم کلاهبرداری نخواهد بود. لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری پس از ذکر وسایل متقلبانه به بردن مال دیگری اشاره نموده است. تردیدی وجود ندارد که توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل ما و برای تحصیل ما صورت پذیرد. در صورتی که چنین تقدمی وجود نداشته باشد کلاهبرداری شکل نمی گیرد. به طور مثال اگر از طرف شرکت بیمه وجه خسارت پرداختنی اشتباهاً اضافه تر پرداخت شده باشد و بار دیگر بخواهد اتومبیل آسیب دیده را بازدید مجدد نماید تا از صحت کار خود مطمئن گردد و فرد بیمه گذار اتومبیل خود را با توسل به وسایل متقلبانه طوری نمایان کند که با اشتباه انجام شده از طرف شرکت بیمه مطابقت نماید و بدین طریق اضافه دریافتی را مسترد ننماید، چون که توسل به وسایل متقلبانه قبل از گرفتن خسارت نبوده است نمی توان وی را به جرم کلاهبرداری محکوم نمود. (ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 10

علوم انسانی » حقوق
برچسب ها : #

#


حرف ن باچشم ودست آهنگ بی کلام ثانیه ها از امین بانی تحقیق درباره زندگی یک فردموفق ورازموفقیت او درباره ی زندگی یک فرد موفق تحقیق کنیدوراز موفقیت اورا در کلاس برای دوستانتان بیان کنید پیک نشانه ظ رمان آوینا اهنگ بی کلام الکی سیاوش قمیشی اهنگ بی کلام الکی سیاوش قمیشی شماره دوزی روی مانتو اهنگ بدون کلام تو بارون که رفتی از سیاوش قمیشی دانلود اهنگ لی کلام اهنگ همدم معین بنزوفنون اکسیم دانلود اهنگ بی کلام همدم از معین دانلود اهنگ کرمانشاهی گلکم از محمد خاکسار دانلودواتساب جاوابالینک مستقیم دانلود pdf خزائن الاشعار دانلود pdf خزائن الاشعار دانلود pdf خزائن الاشعار دانلود pdf خزائن الاشعار دانلود pdf خزائن الاشعار دانلود pdf خزائن الاشعار دانلود بازی بازگشت به جزیره اسرار آمیز 2 دانلود بازی بازگشت به جزیره اسرار آمیز 2 دانلود فایل efs i9300 دانلود پرسشنامه رابطه والد کودک پیانتا دانلود پرسشنامه رابطه والد کودک پیانتا دانلود کتاب active korean pdfماز پرتیوس جزوه کدینگ کتاب واژگان ضروری gre دانلود آهنگ بی کلام کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه سی دی race 4 کانون زبان ایران ٲهنگ بیکلامردم معین ای صف شکن میدان عباس علمدارم رمان اوینا از حدیث نادری رمانهای حدیث نادی متن دعوتنامه کربلا