بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


تحقیق درباره بررسی مولفه هاي مورد مطالعه پخش بار و عوامل موثر بر تنظيم ولتاژ

تحقیق درباره بررسی مولفه هاي مورد مطالعه پخش بار و عوامل موثر بر تنظيم ولتاژ


تحقیق درباره بررسی مولفه هاي مورد مطالعه پخش بار و عوامل موثر بر تنظيم ولتاژ تعداد صفحات:28 نوع فایل: word (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه 1-مقدمه: تحليل پخش بار براي بررسي پروفيل ولتاژ، جريان خطوط و تلفات استفاده ميshy;شود. در واقع اين پارامترها را ميshy;توان شاكله و هسته سيستم قدرت دانست كه توسط تحليل پخش بار بررسي ميshy;شود. از طرفي ديگر حضور منابع توليد پراكنده در شبكهshy;هاي توزيع سبب اثر گذاري زيادي روي شبكه خواهد شد. اين عوامل به علت گستردگي زيادي كه دارند مقولهshy;هاي وسيعي را تحت پوشش خود خواهند گرفت. در اين فصل ابتدا تاثيراتي كه اين منابع در رابطه با مقوله پخش بار شبكه خواهند گذاشت بررسي خواهند شد. مهمترين تاثير منابع توليد پراكنده روي پروفيل ولتاژ و جريان خطوط شبكه خواهد بود كه بصورت مبسوط بررسي خواهد شد. در واقع ميshy;توان مهمترين تاثير DG در شبكهshy;هاي توزيع را اضافه ولتاژ دانست. اضافه ولتاژي كه اكثراً به دليل تغيير جهت جريان و تنظيمات رايجي كه در شبكهshy;هاي سنتي توزيع لحاظ ميshy;شود اتفاق ميshy;افتد. واقعيت آن است كه تغيير جهت جريان عبوري از خطوط ميshy;توانند پروفيل ولتاژ را دستخوش تغييرات فراواني بكنند كه اضافه ولتاژ يكي از آنهاست. تاثيراتي كه اين تغييرات بر روي ادوات تنظيم ولتاژ شبكه ميshy;گذارد يكي ديگر از مهمترين تاثيرات DG در شبكهshy;هاي توزيع ميshy;باشد. مولدهاي توليد ژراكنده ميshy;توانند به صورتهاي مختلفي وارد مدار شود كه هر كدام از مدهاي عملكردي آنها ميshy;تواند تاثير خود را داشته باشد. اگر چه استاندارد تنظيم ولتاژ توسط DGرا كرده است 1 اما با اين وجود در شرايطي كه يك توافق دو طرفه بين بهرهshy;بردار شبكه و صاحب DG وجود داشته باشد اين وسايل ميshy;توانند در مد كنترل ولتاژ يعني PV وارد مدار شده و به تنظيم ولتاژ كمك كنند2. با توجه به تغيير بار شبكه معمولا براي آنكه بدترين حالت شبكه از نظر پروفيل ولتاژ و جريان خطوط بررسي شود، مطالعه پخش بار در شبكهshy;هاي سنتي معمولا با ماكزيمم بار گذاري انجام ميshy;شود. حضور منابع توليد پراكنده و اينكه امكان خروج آنها نيز وجود دارد باعث شده كه بررسي شرايط مختلف شبكه نيازمند مطالعه پخش بار شبكه در سناريوهاي مختلف باشد. اين سناريوها و اهداف آنها به تفصيل در اين فصل بررسي ميshy;شود. بنابراين در اين فصل سعي ميshy;شود مطالعات موردنياز شبكه براي اتصال منابع توليد پراكنده از ديد پخش بار مورد بررسي قرار گيرد و نيازمنديها و الزامات آن مشخص شود. 2- مولفهshy;هاي مورد مطالعه پخش بار پخش بار بعنوان يكي از مطالعات اساسي شبكه معمولا براي بررسي سه پارامتر مهم شبكه بكار ميshy;رود اين سه پارامتر شامل پروفيل ولتاژ، جريان خطوط و تلفات شبكه است. هر يك از اين پارامترها محدوديتshy;هاي بهرهshy;برداري و طراحي شبكه را از يك جنبه بررسي ميshy;كنند كه ميshy;توان آنها را بصورت زير بيان كرد: 2-1 جريان خطوط در شبكهshy;هاي قدرت يكي از پارامترهاي كه بايد بررسي شود توانايي انتقال توان خطوط مختلف ميshy;باشد. هاديshy;هاي مورد استفاده در شبكهshy;هاي توزيع بر اساس استانداردهاي موجود طراحي شدهshy;اند و هر يك از آنها با توجه به شرايط محيطي و ساير عوامل موثر توانايي عبور جريان محدودي را دارند و عبور جريان بيش از اين مقدار ميshy;تواند به هادي آسيب جدي برساند. از اينرو بعد از همگرا شدن نتايج پخش بار بايد جريان خطوط مختلف از نظر عبور اضافه جريان بررسي شود. يعني بر اساس منحني بارپذيري هادي و نتايج پخش بار مناسب بودن هادي انتخاب شده بررسي ميshy;شود. منحني بارپذيري هاديshy;هاي مختلف تحت شرايط محيطي فيزيكي متفاوتي ارائه شدهshy;اند كه بايد مد نظر قرار گيرد. همچنانكه در فصل قبل بيان شد مطالعه پخش بار بايد در فازهاي مختلف طراحي شبكه يا به منظور بررسي مانورهاي احتمالي انجام گيرد. در هر يك از اين مراحل نحوه برخورد با محدوديتshy;هاي جرياني شبكه ميshy;تواند متفاوت باشد. در فاز طراحي طراح براحتي ميshy;تواند با استفاده از هاديshy;هاي مناسبshy;تر طرح خود را در همان گام اول اصلاح كند. البته به اينكه طراحي در چه فازي باشد نيز بستگي دارد. اما در حالتshy;هاي مانور روي شبكه ميshy;تواند محدوديتshy;هايي براي بهرهshy;بردار ايجاد كند.
تاریخ باز نشر :
زمان : 4 ماه پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 10

فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات
برچسب ها : #

#

#

#


نمونه سوال انگلیش تایم 1 آهنگ بی کلام باور کن گوگوش گزارش کار تهیه رنگدانه آهن (آبی پروس) گزارش کار تهیه رنگدانه آهن (آبی پروس) گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl آموزش کار با استریونت دانلود فایل صوتی ریلکسیشن جاکوبسن تحقیقات درمورد خیام درباره ی زندگی یک فرد موفق تحقیق کنید و راز موفقیت اورا در کلاس برای دوستانتان بیان کنید http://vampir3.blogsky.com/1386/Subscribe.bs دانلود آهنگ بی کلام تو بارون که رفتی سیاوش قمیشی نظریه های یادگیری دکتر سیف pdf http://vampir3.blogsky.com/1386/Subscribe.bs چگونه می توانیم باعث نوآوری و شکوفایی کشورمان شویم