بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


مقاله مخابرات

مقاله مخابرات


مقاله مخابرات فرمت :WORD تعداد صفحه :94 فهرست مطالب فصل 1: اجزای یک سیستم رادیویی مدولاسیون مقایسة سیستمهای مدولاسیون نویز الکتریکی حلقه های قفل شده در فاز توصیف سادة عملکرد PLL آشکارساز فاز اصلاحات PLL فصل 2: مدولاسیون مدولاسیون دامنه سیستمهای دو کنار باندی و تک کنار باندی روش تغییر فاز مدولاسیون زاویه مدولاسیون فاز FM مدولاسیون فرکانس FM تعریف ضریب مدولاسیون برای FM طیف امواج مدوله شدة زاویه ای تحلیل نویز داتاکید در سیستمهای FM مدولاسیون پالس مدولاسیون زمان پالس PTM مدولاسیون کدهای پالسی PCM فصل 4: گیرنده های FM مشخصات آشکار ساز FM پاسخ به سیگنال های تداخلی و نویز جداسازها آشکارساز با PLL آشکار ساز برای FM دیجیتالی نمونه ای از یک گیرندة FM کامل اعوجاج مدولاسیون تداخلی و بایاس فصل 5 فرستنده های FM مدولاتورهای تغییر فاز فصل 6 مدولاتورهای FM فصل 7 دمولاتور FM تقدير نامه مقدمه زمان زیادی از اولین پیامی که مارکونی مخترع رادیو مخابره کرد نمی گذرد. اما در همین زمان کم ارتباطات توسعة فراوانی داشته است. با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینة ارتباطات نام عصر ارتباطات برای قرن حاضر بسیار مناسب است عمدة ارتباطات و ارسال امواج مخابراتی توسط دو موج FM و AM صورت می گیرد. مدارات مخابراتی برای دستگاههای فرستنده و گیرنده ، جدا کننده ها، تقویت کننده ها ، که خود انواع مختلف دارند با استفاده از مدل ها و روابط ریاضی تعریف می شوند. آماده سازی و ارسال امواج توسط موج (FM) برای مخابرة اطلاعات و پیامها (مدولاسیون FM) و دریافت کردن و جداسازی اطلاعات فرستاده شده جهت استفادة کازربر (مدولاسیون FM) موضوع مورد بررسی این پروژه می باشد. اجزاي يك سيستم راديويي فرآيندي كه طي آن پيام اصلي به شكل مناسب براي انتقال تبديل مي شود مدولاسيون نام دارد. در فرآيند مدولاسيون مشخصه اي ndash; مانند دامنه، فركانس يا فاز ndash; از يك حامل1 فركانس بالا متناسب با مقدار لحظه اي سيگنال مدوله كننده (پيام) تغيير مي كند. به اين ترتيب محتويات پيام اصلي به بخشي از طيف فركانسي در حوالي فركانس حامل منتقل مي شود. در گيرنده فرآيند معكوس صورت گرفته، آشكارساز سيگنال اصلي را بازيابي مي كند. در شكل 1 نمودار بلوكي ساده اي از يك فرستنده و يك گيرنده راديويي نشان داده شده تا پردازشهاي انجام گرفته بر روي سيگنالها نشان داده شود. عمل هر بلوك در زير تشريح شده است. 1. منبع سيگنال پيام مي تواند ميكروفون، سوزن گرام، دوربين تلويزيون و يا ديگر وسايل تبديل كننده اطلاعات مطلوب به سيگنال الكتريكي باشد. 2. سيگنال تقويت شده معمولاً براي محدود شدن پهناي باند از يك فيلتر پايين گذر عبور داده مي شود. 3. نوسانساز RF فركانس حامل يا كسر صحيحي از آن را ايجاد مي كند. چون براي ماندن گيرنده در فركانس اختصاص يافته به آن، پايداري نوسانساز بايد خوب باشد اين نوسانساز معمولاً توسط كريستال كوارتز كنترل مي شود. 4. يك يا چند طبقه تقويت كننده سطح توان سيگنال نوسانساز را به حد لازم در ورودي مدولاتور مي رساند. براي دستيابي به يك بازده خوب در صورت امكان از تقويت كننده هاي كلاس C استفاده مي شود. مدار خروجي در يك هارمونيك فركانس ورودي تنظيم مي شود و به اين ترتيب عمل چند برابر كردن فركانس صورت مي گيرد تا فركانس حامل مضرب صحيحي از فركانس نوسانساز باشد. 5. مدولاتور سيگنال و مولفه هاي فركانسي حامل را تركيب كرده، يكي از انواع موجهاي مدوله شده بخش را ايجاد مي كند. در سيستم ساده شده شكل 1 طيف سيگنال خروجي در حوالي فركانس حامل RF مطلوب قرار دارد. در بسياري از فرستنده ها يك نوسانساز و مخلوط كننده ديگر (شبيه بلوكهاي 10 و 11) بين بلوكهاي 5 و 6 قرار مي گيرد تا موج مدوله شده به گستره فركانسي بالاتري برود. 6. پس از مدولاسيون تقويت كننده هاي ديگري لازم است تا توان سيگنال به مقدار مطلوب براي تحويل شدن به آنتن برسيد. 7. آنتن فرستنده انرژي RF را به يك موج الكترومغناطيسي با پلاريزاسيون مطلوب تبديل مي كند. اگر تنها يك گيرنده (ثابت) مورد نظر باشد، آنتن طوري طرح مي شود كه انرژي تشعشعي تا حد ممكن در جهت آنتن گيرنده منتشر شود. 8 . آنتن گيرنده ممكن است همه جهته و يا در مورد مخابرات فقط به نقطه جهتدار باشد. موج منتشر شده ولتاژ كوچكي در آنتن گيرنده القا مي كند. ولتاژ القايي، بسته به شرايط متفاوت بين چند ده ميلي ولت تا كمتر از 1 ميكرو ولت است. 9 . طبقه تقويت كننده RF توان سيگنال را به مقدار مناسب براي ورودي مخلوط كننده مي رساند و به جداسازي نوسانساز محلي از آنتن نيز كمك مي كند. اين طبقه فركانس گزيني چنداني ندارد و تنها سيگنالهاي خيلي دور از فركانسهاي كانال مورد نظر را حذف مي كند. داشتن يك تقويت كننده قبل از مخلوط كننده به خاطر نويز غير قابل اجتناب مخلوط كننده نيز مطلوب است. 10 . نوسانساز محلي گيرنده طوري تنظيم مي شود كه فركانس آن، ، به اندازه فركانس مياني، ، با فركانس ورودي، ، داشته باشد؛ يعني مي تواند مقادير و را داشته باشد. 11 . مخلوط كننده يك عنصر غير خطي است كه فركانس دريافتي را به فركانس مياني مي برد. موج مدوله شده سوار بر حامل نيز به فركانس مياني برده مي شود. 12. تقويت كننده IF توان سيگنال را به حد مناسب براي آشكارسازي مي رساند و فركانس گزيني آن در حدي است كه سيگنال مطلوب را گذرانده و سيگنالهاي نامطلوب موجود در خروجي مخلوط كننده را حذف مي كند. چون مدارهاي تنظيم شده موجود در بلوكهاي 11 و 12 هميشه در فركانس ثابت كار مي كنند مي توان آنها را طوري طراحي كرد كه فركانس گزيني بالايي داشته باشند. در اين بلوكها غالباً از فيلترهاي سراميكي يا كريستالي استفاده مي شود. 13 . آشكار ساز سيگنال پيام را از ورودي مدوله شده IF جدا مي كند. 14. تقويت كننده صوتي يا تصويري توان خروجي آشكارساز را به حد مطلوب براي دادن به بلندگو، صفحه تلويزيون، يا ديگر دستگاههاي خروجي مي رساند. 15. دستگاه خروجي سيگنال اطلاعات را به شكل اصلي (موج صوتي، تصوير و غيره) تبديل مي كند. علاوه بر اينكه سيگنال مطلوب توسط گيرنده پردازش مي شود، نويز الكتريكي در مسير انتشار به سيگنال مطلوب اضافه مي شود. همچنين در تقويت كننده RF ، نوسانساز محلي، مخلوط كننده و ديگر طبقه ها نيز نويز توليد مي شود. نمودار بلوكي شكل 1 تنها براي نشان دادن كل سيستم آورده شده است. سيستمهاي فرستنده و گيرنده در عمل آنقدر مي توانند تغيير كنند كه هيچ بلوكي را نمي توان به عنوان يك بلوك اصلي در نظر گرفت. در فصلهاي بعد آرايش عمومي فرستنده ها و گيرنده هاي كاربردهاي خاص مورد بحث قرار خواهد گرفت. 1-1- مدولاسيون فرض مي كنيم ولتاژ موج حامل مدوله نشده به اين صورت باشد: (1) ر كه در آن، فركانس (رادياني) حامل، دامنه و يك زاويه فاز دلخواه است. در موج دامنه اي مدوله شده (AM) انحراف دامنه، از مقدار غير مدوله شده اش با مقدار لحظه اي سيگنال مدوله كننده متناسب است. به عبارت ديگر اگر سيگنال مدوله كننده باشد، دامنه حامل بايد به صورت زير با زمان تغيير كند: (2) كه در آن ضريب مدولاسيون ناميده مي شود. 1-2- مدولاسيون زاويه اي در مدولاسيون زاويه اي به جاي دامنه زاويه معادله (1) متناسب با سيگنال مدوله كننده از مقدار غير مدوله شده اش منحرف مي شود. مدولاسيون فاز و مدولاسيون فر كانسي شكلهاي خاص مدولاسيون زاويه هستند. در مدولاسيون فاز (PM) زاويه معادله (1) متناسب با سيگنال مدوله كننده تغيير مي كند. در مدولاسيون فركانسي (FM) مقدار لحظه اي فركانس شكل 1 شكل 2 شكل 3 شكل 4 شكل (الف) يك موج مدوله كننده مثلثي؛ و موجهاي (ب) AM ، (ج) FM و (د) RM حاصل از آن. متناسب با مقدار لحظه اي تغيير مي كند. در هر دو مورد دامنه موج ثابت مي ماند. شكل 1-2 موجهاي AM ، PM و FM حاصل از يك سيگنال مدوله كننده مثلثي را نشان مي دهد. 1-3-مدولاسيون پالسي در سيستمهاي مدولاسيون پالسي حامل يك قطار پالس است كه مي توان دامنه، فركانس تكرار، يا فاصله بين پالسهايش را درست به صورت موجهاي AM ، FM و PM متناسب با سيگنال مدوله كننده تغيير داد. قضيه نمونه برداري نشان مي دهد كه ارسال پيوسته يك پيام لازم نيست، پيام را مي توان به طور كامل از روي نمونه هايي از آن، كه حداقل با آهنگي معادل دو برابر بزرگترين فركانس موجود در سيگنال نمونه برداري شده باشد، بازسازي كرد. پس براي مدوله كردن سيگنالي كه پهناي باند آن kHz 4 است، پالسي با فركانس تكرار kHz 88 كافي است و پهناي پالسها مي تواند تا حد دلخواه كوچك باشد. در مدولاسيون كدهاي پالسي هر نمونه به صورت يك مجموعه هفت تايي (يا بيشتر) پالس، كه معادل كد باينري دامنه نمونه است، نشان داده مي شود. مصونيت در مقابل نويز اين سيستم از سيستمهاي ديگر بيشتر است، اين مزيت به قيمت آهنگ تكرار پالس و پهناي باند بزرگتر به دست آمده است. 1 - حامل مي تواند يك موج سينوسي يا يك قطار پالس باشد.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 ماه پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 9

فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#


دانلود نمونه سوالات Backpack2 نمونه سوالات backpack 2 رایگان آموزش ساخت کیسه بوکس ایستاده آموزش ساخت کیسه بوکس ایستاده آموزش ساخت کیسه بوکس ایستاده آموزش ساخت کیسه بوکس ایستاده چگونه.میتوانیم باعث نوآوری کشورمان شویم چگونه.میتوانیم باعث نوآوری کشورمان شویم دانلود راهنمای سلوک حق شناس یک روز نامه دیواری درباره ی مهانی علایم رانندگی به عربی فارسی و انگلیسی تهیه کنید دانلود رایگان ریبوت sclu31 آهنگ بی کلام ثانیه ها از امین بانی دانلودکتاب ٧٠٧فرامرزی دانلود آهنگ بی کلام تو بارون که رفتی اهداف و کاربردiso27001 دانلود پاورپوینت ابوعلی سینا دانلود پاورپوینت ابوریحان بیرونی طرح همیار معلم در مدارس دانلود آهنگ بی کلام تو بارون که رفتی دانلود آهنگ بی کلام ثانیه ها از امین بانی دانلود آهنگ بی کلام ثانیه ها از امین بانی اهنگ بی کلام ثانیه ها اهنگ بی کلام ثانیه ها نمیاندگی سامسونگ لایه باز دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری عکس ترام که داردمسخره درس پنجم (رهبری در عصر غیبت)-پیام آسمان نهم پاورپوینت اموزش الگوریتم فاخته نمونه سوال connect 4 نمونه سوالات کانکت 4 دانلود فایل صوتی کانون زبان ایران race دانلود فایل صوتی کانون زبان ایران سطح race کاربرد عدد صحیح در روزمره دانلود آهنگ بی کلام ثانیه ها از امین بانی آهنگ بی کلام ثانیه ها امین بانی پاورپوینت درس خورشید پنهان دینی نهم آهنگ پایانی فیلم پنجاه کیلو آلبالو دانلود بازی commandos strike force دوبله فارسی دانلود بازی commandos strike force دوبله فارسی دانلود کتاب .قصه هایی برای از بین بردن غصه ها.مسعود لعلی دانلود کتاب .قصه هایی برای از بین بردن غصه ها.مسعود لعلی دانلود رایگان حل مسائل صنعتی 1 عثمانی باکتری پروتئوس دانلود فیلمنامه درباره الی pdf آزمایش کانیزارو جلددوم رمان ازخیانت تاعشق دانلود رایگان حل المسائل حسابداری صنعتی 1 عثمانی نظریات قطب رشد ppt دانلود کتاب آموزش رانندگی(ویژه متقاضیان گواهینامه پایه سوم) دانلود رایگان کتاب مبانی مدیریت استراتژیک هانگر و ویلن دانلود بازی تفنگی برای کامپیوتر دانلود موزیک ویدیو عمرو دیاب el leila دانلود موزیک ویدیو عمرو دیاب el leila دانلود رایگان کتاب مقدمه ای بر یادگیری ترجمه دکتر سیف دانلود رایگان کتاب مقدمه ای بر یادگیری دکتر سیف فرشاد آزادی گل نازم فرشاد آزادی گل نازم فرشاد آزادی گل نازم فرشاد آزادی گل نازم گزارشکار نزول نقطه انجماد با استفاده از پتانسیل اسمزی با بحثو نتیجه دانلود آهنگ بی کلام ثانیه ها از امین بانی عیب یابی محافظ برق طرح درس باغ همیشه بهار سفر آب روی زمین هفتم دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری نمونه سوالات کانکت 2 پاسخ سوالات پایان فصل تئوری ال دفت پاورپینت ابن سینا دانلود رایگان حل مسائل صنعتی 1 عثمانی دانلود رایگان حل مسائل صنعتی 1 عثمانی سوالات انگلیش تایم 6 دانلود اهنگ ما فریاد عشق از هلن