بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


bestofday

دانلود مقاله بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی


دانلود مقاله بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی مقدمه کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری می باشد. زیرا حدود، نوع و اجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر، در تعیین روش های حسابرسی و حجم رسیدگی های حسابرس موثر می باشد و حسابرس مستقل پس از بررسی چگونگی کنترل هاي داخلی می تواند نسبت به گستردگی رسیدگی ها جهت اظهار نظر نسبت به گزارشهای مالی تصمیم لازم را اتخاذ نماید. مدیران همواره در تلاشند که بهترین کنترلهای داخلی را در سازمان خود مستقر کنند؛ چون می دانند که در نبود سیستم کنترل داخلی اثربخش، تحقق رسالت اصلی سازمان و کمینه کردن رویدادهای غیرمنتظره بسیار مشکل خواهد بود. از طرفی وجود این کنترلهای داخلی باعث افزایش کارایی، کاهش ریسک از دست دادن داراییها و دستیابی به اطمینان معقول از اعتمادپذیری صورتهای مالی و رعایت قوانین و مقرارت خواهد شد (محمدی، 1387). کنترل داخلی، یک رویداد نیست، بلکه مجموعه ای از عملیات و فعالیتها بر پایه ستانده است. کنترل داخلی باید به عنوان جزء لازم هر سامانه ای شناسایی شود که مدیریت برای تنظیم و راهنمایی آن فعالیتها به کار می گیرد، نه به عنوان یک سامانه جداگانه در درون یک دستگاه اجرایی (COSO, 1992). با این مفهوم کنترل داخلی، کنترل مدیریت است که در درون یک واحد به عنوان بخشی از زیرساخت کنترل مدیریت به وجود می آید تا به مدیران در انجام کار یک واحد و دستیابی به هدفهای آن بر یک پایه و اساس مداوم کمک کند؛ لذا عاملی کلیدی در کمک برای دستیابی به هدف و کمینه کردن مشکلات اجرای مناسب کنترل داخلی است. کنترل داخلی جزء جدایی ناپذیر در اداره امور سازمان است که باعث فراهم شدن اطمینان منطقی در دستیابی سازمان به هدفهایش می شود (کرباسی یزدی، 1384). کنترلهای داخلی بخش مهمی از اداره یک سازمان است که شامل طرحها، شیوه ها و روشهای اجراشدنی برای دستیابی به وظیفه ها، هدفها و مقاصد و به عبارت دیگر پشتیبانی از مدیریت بر مبنای عملکرد است و نیز به عنوان اولین خط دفاعی در حفاظت از داراییها، پیشگیری، کشف خطاها و تقلب به کار می رود. مسئولیت پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه در بخش عمومی بر عهده مدیران است. مدیران با استقرار کنترل داخلی و به کارگیری پیوسته سیستمهای مناسب حسابداری، این مسئولیت را ایفا خواهند کرد و از آنجا که عملیات سازمانهای بخش عمومی متفاوت از یکدیگر است، لذا استقرار کنترلهای داخلی یکسان برای کلیه سازمانها و دستگاههای بخش عمومی مقدور نیست. استقرار کنترلهای خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه، نوع عملیات و هدفهای سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است، بستگی دارد (محمدی، 1387). از طرفی پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات، ضرورت بهنگام سازی راهنماییهای کنترل داخلی در رابطه با سامانه های نوین رایانه ای را ایجاد می کند؛ لذا مدیران نیز برای اطمینان از این که فعالیتها در کنترل بوده و اثربخش هستند، باید در صورت لزوم بِروز شوند. البته کنترل داخلی نمی تواند موفقیت یک واحد اقتصادی یا حتّی تداوم حیات آن را تضمین کند. حتی اثربخش ترین سیستم کنترل داخلی، تنها می تواند به واحد اقتصادی کمک کند تا به اهداف تجاری اساسی دست یابد.کنترل داخلی اثربخش می تواند مدیریت را به اطلاعاتی دربارة پیشرفت یا عدم پیشرفت در راستای تحقق اهداف مجهز کند، امّا نمی تواند رویدادها یا پدیده های غیر قابل کنترل مانند سیاست ها یا برنامه های دولت، اقدامات رقبا یا شرایط اقتصادی را تغییر دهد. ولی برای دستیابی به اکثر اهداف مهم، بکارگیری کنترلهای داخلی گریز ناپذیر است. به همین جهت، تقاضا برای سیستم های بهتر و برتر کنترل داخلی و گزارش عملکرد آنها بطور مدام رو به افزایش است. با دقت نظر بیشتر می توان دریافت که کنترل داخلی ابزاری مفید برای حل مشکلات بالقوه است. کنترلهای داخلی تنها به حسابداری و امور مالی محدود نمی شود بلکه تمام واحد و فعالیت های آن را شامل می شود. کنترل های داخلی برداشت افراد از اصطلاح کنترل داخلی متفاوت است. این امر باعث سردرگمی بازرگانان، قانون گذاران، تدوین کنندگان مقررات و دیگران را به دنبال داشته است. این برداشت های ناهمگون و انتظارات متفاوت، مشکلاتی را برای واحدهای اقتصادی به بار می آورد. چنانچه در قوانین، مقررات یا دستورالعمل ها واژه کنترل داخلی به کار مي رود بی آنکه تعریفی صریح و روشن از آن آورده شود آنگاه بر دامنه مشکلات افزوده می شود. تعريف کنترل داخلی کنترل داخلی فرایندی بنیادی و پویاست که خود را به طور مداوم با تغییرات رو در روی سازمان هماهنگ و منطبق می سازد. مدیریت و کارکنان در همه سطوح مجبور و ملزم به ارتباط با این فرایند هستند تا ریسکها را شناسایی و اطمینان معقولی از دستیابی به رسالت سازمان و هدفهای کلی آن کسب کنند. پس کنترلهای داخلی مجموعه اقداماتی است که مدیران برای تامین اطمینان نسبی از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاستهای وضع شده انجام می دهند تا کارایی و سودمندی عملیات را بالا برده و به هدفهای از قبل تعیین شده دست یابند (محمدی،1387). به عبارت دیگر، کنترلهای داخلی شامل طرح سازمان و تمامی رویه های هماهنگ پذیرفته شده در یک سازمان است که برای حفاظت از داراییها، رسیدگی به درستی و اتکاپذیری داده های حسابداری، ارتقای کارامدی عملیات و تشویق جهت پیروی از رویه های مدیریتی تجویز شده است. کنترل داخلی، یک رویداد یا وضعیت خاص نیست، بلکه مجموعه ای از اقدامات متوالی و فراگیر است که به همه فعالیتهای سازمان نفوذ و تسری پیدا می کند. این اقدامات در گستره عملیات یک سازمان و به شکلی مستمر روی می دهد. آنها در مسیری که مدیریت سازمان را اداره می کند و پیش می برد، به صورتی فراگیر و جدایی ناپذیر از آن وجود دارند. کنترل داخلی باید درونی و اصلی باشد، نه بیرونی و مجزا. با درونی و نهادی کردن آن، کنترل داخلی به عنوان عاملی اصلی و جدایی ناپذیر از فرایند اساسی مدیریت در امور برنامه ریزی، اجرا و نظارت در خواهد آمد. مسئولیت یک کنترل داخلی خوب بر عهده مدیران است. مدیریت هدفها را یکپارچه می کند، فعالیتها و سازوکارهای کنترلی را در جای خود جایگذاری و کنترل را نظارت و ارزیابی می کند. بنابراین کنترل داخلی ابزاری برای مدیریت و به طور مستقیم مرتبط با هدفهای سازمان است. با اینکه مدیریت رکن اصلی کنترل داخلی است، اما همه کارکنان سازمان نقشهای مهمی در ایجاد واجرای آن دارند. کارکنان افرادی هستند که کنترلهای داخلی را به اجرا در می آورند؛ پس سیستم کنترل داخلی زمانی در بخش عمومی می تواند اثربخش باشد که در استقرار آن به رفتار اخلاقی و شایستگی های فنی کارکنان توجه شود. بنابراین دستیابی به کنترل داخلی مناسب، مستلزم وجود کارکنان متعهد و درستکار و دارای ارزشهای اخلاقی قوی است. کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول(نسبی) از تحقق اهدافی که توسط هیئت مدیره، مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می شود، اطلاق مي گردد. اين اهداف به پنچ گروه زیر دسته بندی می شوند: 1. اثربخشی و کارآیی عملیات 2. قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی 3. رعایت قوانین و مقررات مربوط 4. تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها 5. حفاظت دارایی ها در برابر ضایع شدن، سوءاستفاده و تقلب. این تعریف مفاهیم ذیل را به همراه دارد : کنترل داخلی یک فرآیند است. کنترل داخلی، خود هدف و غایت نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است. کنترل داخلی به دست کارکنان واحد اقتصادی طراحی و اجراء می شود. کنترل داخلی فقط آمیزه ای بی روح از فرم ها و دستورالعمل ها نیست، بلکه مشارکت تمامی کارکنان واحد اقتصادی را می طلبد. از کنترل داخلی تنها انتظار می رود که برای مدیریت و هیئت مدیره واحد اقتصادی، اطمینانی معقول فراهم آورد نه اطمینانی مطلق. هدف کنترل داخلی، دست یافتن به اهداف است، اهدافی که در یک یا چند گروه متمایز و در عین حال شبيه به هم قرار می گیرند. این تعریف از کنترل داخلی، به دلیل اینکه به زیر مجموعه های کنترل داخلی نیز توجه دارد، کلّی و فراگیر است. برای مثال، در صورت تمایل می توان جداگانه برکنترلهای حاکم بر گزارش دهی مالی یا کنترلهای حاکم بر رعایت قوانین و مقررات، تمرکز کرد. با استناد به این تعریف می توان اثر بخشی کنترل داخلی را به صورت زیر تعریف کرد : کنترل داخلی در صورتی اثربخش تلقی می شود که هیئت مدیره و مدیریت از موارد زیر اطمینان معقول داشته باشند: bull; * آگاهی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی واحد اقتصادی bull; * تهیه صورتهای مالی قابل اعتماد bull; * رعایت قوانین و مقررات مربوط هرچند کنترل داخلی یک فرآیند است، امّا اثربخشی آن، وضعیتی از این فرآیند در یک مقطع یا مقاطعی از زمان است. به طور خلاصه، ساختار کنترلهای داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل می آید تا مدیریت اطمینان یابد هر چیزی به گونه ای که باید، عمل می کند. انواع کنترلهای داخلی 1- کنترلهای داخلی عملیاتی (اداری ) کنترلهایی هستند که بر صورتهای مالی تأثیری ندارند یا تأثیر اندکی دارند و به طور مستقیم مورد توجه حسابرسان مستقل قرار نمی گیرند. این کنترلها به منظور دستیابی به اهدافی چون کارآیی و سودمندی عملیات و رعایت رویه های مورد نظر مدیریت در تمام قسمت ها و دوایر واحد تجاری استقرار می یابند. 2- کنترلهای داخلی حسابداری (مالی) کنترلهایی هستند که مستقیماً بر قابلیت اتکای مدارک حسابداری و صورتهای مالی اثر دارند و به منظور دستیابی به اهدافی چون حفاظت دارایی ها، قابلیت اتکای مدارک حسابداری و تهیه صورتهای مالی قابل اطمینان استقرار می یابند. انواع کنترلهای داخلی حسابداری (مالی) ۱ - کنترل پایه (اولیه) : حداقل کنترلهای داخلی لازم جهت اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت های واحد تجاری مانند: مشاهده عینی دارائی های ثابت، بررسی اجمالی گردش حساب به منظور تعیین اقلام غیر عادی، تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی یا رفع مغایرت، تهیه و تنظیم تراز آزمایشی. ۲ - کنترلهای انظباطی(ثانویه) : کنترلهایی که جهت اطمینان از حسن اجرای کنترلهای داخلی پایه و حفاظت از اموال و دارایی های واحد تجاری صورت می گیرد. کنترلهای انظباطی در شرکت هایی مستقر می گردند که حجم فعالیت آنها گسترده می باشد. کنترلهای انظباطی خود به سه دسته زیر تقسیم می شوند: الف) کنترلهای سرپرستی: به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای کنترلهای پایه صورت می گیرد. ب) کنترلهای حفاظتی: به منظور استفاده صحیح از دارایی ها و حفاظت از آنها به کار گرفته می شود تا از وارد آمدن خسارت یا سوءاستفاده از آنها جلوگیری شود. ج) کنترلهای تفکیک وظایف: تفکیک وظایف و مسئولیت ها بین کارکنان به نحوی که هیچ فردی مسئولیت انجام و ثبت یک معامله را از ابتدا تا انتها به عهده نداشته باشد. به طور کلی،کنترل و نظارت هر فرد(قسمت) توسط فرد (قسمت) دیگر. ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی از آنجائی که عملیات هر واحد تجاری متفاوت از واحدهای تجاری دیگر است، لذا استقرار کنترلهای داخلی یکسان برای کلیه واحدهای تجاری مقدور نمی باشد. استقرار کنترلهای خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه، نوع عملیات و هدفهای سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است، بستگی دارد. ویژگی های محیط فعالیت های از نوع دولتی هیأت تدوین استاندارهای حسابداری دولتی (GASB)، در بیانیة مفهومی شماره یک خود اعلام نموده است که محیط فعالیت های از نوع دولتی (غیر انتفاعی) مؤسسات بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری ها، تحت تأثیر ویژگی های مهمی به شرح زیر می باشند. 1- ویژگی های اصلی (ساختاری و خدماتی) شامل: الف- شکل نمایندگی دولت و تفکیک یا توزیع قدرت (تفکیک قوا) ب- سیستم اداره امور حکومت (فدرال یا متمرکز) ج- رابطه پرداخت کنندگان مالیات یا عوارض نسبت به خدمات دریافتی 2- ویژگی های کنترلی متأثیر از ساختار دولت شامل: الف- بودجه به عنوان بیانیه سیاست های عمومی و مقاصد مالی و روشی جهت اعمال کنترل ب- استفاده از سیستم حسابداری حساب های مستقل برای اهداف کنترلی 3- سایر ویژگی ها شامل: الف- وجود افتراق بین سازمانها به رغم وجوه تشابه در طراحی ب- سرمایه گذاری در خور ملاحظه در دارای های سرمایه ای که درآمد تولید نمی کنند. ج- طبع و ماهیت فرایند سیاسی بیانیه مفهومی شماره یک هیأت مشورتی استانداردهای حسابداری دولت فدرال (FASAB) 4مصوب سال 1993 نیز ویژگی های منحصر به فردمحیطی دولت را به شرح خلاصه زیر بیان نموده است. 1- اقتدار و حاکمیت: حکومت مرکزی به عنوان سیستمی عمل می کند که شهروندان از طریق آن، حاکمیت خود را اعمال می نمایند. حکومت مرکزی با تدوین قوانین و مقررات و وضع مالیات، سطوح مختلف اقتصادی ملی و جامعه را تحت کنترل قرار می دهد. 2- تفکیک قوا: به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از قدرت حکومت مرکزی، قدرت بین سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه توزیع و تفکیک گردیده است و از طریق مکانیزم توازن و کنترل هر یک از قوا توسط قوای دیگر کنترل می شود. 3- سیستم حکومت مرکزی: این سیستم از سه سطح دولت مرکزی، ایالتی و محلی تشکیل می شود و این امر، پاسخگویی دقیق به بسیاری از برنامه ها را مشکل می کند. 4- مسئولیت تأمین امنیت و رفاه عمومی: تأمین امنیت و رفاه عمومی از وظایف منحصر به فرد دولت محسوب گردیده و در این مورد مسئولیت پاسخگویی دارد. 5- قدرت اخذ مالیات، استقراض و انتشار پول: دولت مرکزی دارای قدرت دسترسی منحصر به فرد به منابع مالی است و می تواند مالیات وضع کند، وام بگیرد و پول منتشر نماید. 6- نفوذ گروه های سازمان یافته (فرایند سیاسی): ارزیابی یا بررسی تأثیر گذاری سیاست های اعمال شدة دولت مرکزی توسط افراد مشکل است. بنابراین افراد به سزماندهی گروهی روی آورده و گروه های بزرگ و کوچک تشکیل می دهند. بسیاری از مقامات رسمی منتخب و منتصب دولت مرکزی و گروه هائی که این افراد به آنها پاسخگو می باشند، به اطلاعاتی در مورد هر یک از برنامه ها، وظایف یا فعالیت های دولت علاقمندند. 7- سیستم سیاسی در برابر بازارهای رقابتی: پرداخت مالیات توسط شهروندان به صورت اجباری و غیرداوطلبانه و بر اساس مصرف، ثروت یا درآمد، صورت می گیرد.تصمیم گیری در مورد خدمات عمومی که ارائه می شود، تصمیمی جمعی است که از طریق سیاسی اتخاذ می شود، از این رو شهروندان اختیار کمی در انتخاب نوع و میزان خدمات عمومی که پول برای آن پرداخت می کنند دارند. به دلیل فقدان یک بازار رقابتی اندازه گیری کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط دولت، مشکل است و اندازه گیری ارزش افزوده ناشی از اجرای برنامه های دولتی به رفاه اجتماعی از طریق معیارهای متداول نظیر سود خالص امکان پذیر نمی باشد. 8- دارایی ها: در بخش خصوصی، انتظار می رود که دارای ها دارای منافعی بیش از مخارج آن باشد. در این بخش منافع در قالب جریانات نقدی ورودی اندازه گیری می شود و به همین دلیل دارای ها تحصیل می شوند که انتظار ورود جریانهای نقدی آن بیش از هزینه های تحصیل آن باشد. در بخش دولتی و عمومی منافع مورد انتظار اغلب جریان های نقدی ورودی نیست بلکه خدمات مورد انتظار و قابل ارائه توسط دارائی به عموم مردم می باشد. 9- مسئولیت در برابر رسانه های خبری: رسانه های خبری بر فعالیت های دولت مرکزی نظارت دارند و دولت هم چنین نظارتی را تشویق می کند. به دلیل اینکه قدرت دولت نهایتاً از مردم سرچشمه می گیرد. دولت مسئولیت ویژه ای برای افشای فعالیت های خود به شهروندان و مالیات دهندگان و پاسخگویی به آنان دارد. 10- اهمیت بودجه: بودجه ابزار فرایند سیاسی در دستیابی به توافق درباره اهداف و تخصیص منابع در بین اولویت های گوناگون بوده و سیستمی برای کنترل مخارج فراهم می آورد. 11- نیاز به ساز و کارهای کنترلی ویژه: به دلیل نبود محدودیت های خارجی، پیش بینی سازوکارهای کنترلی ویژه نظیر محدودیت های سیاسی و پاسخگویی مقرر از طریق انتخابات منظم، تفکیک قوا و سایر پاسخگویی های مقرر در قانون اساسی. مسئولیت پاسخگویی نگاهی اجمالی به ویژگی های محیط فعالیت های غیر انتفاعی دولت و سازمان های بزرگ عمومی، نقش برجستة برخی از این ویژگی ها را در پیدایش مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی 7 در سیستم های حکومتی مبتنی بر مردم سالاری، روشن می نماید. در این نوع حکومت ها که اساس آن بر پایه تکیر قطب های قدرت شکل می گیرد، کانون یکپارچه و متمرکز قدرت به حوضچه های متعددی تقسیم و به هریک از آنان سهی تفویض می شود. پیش بینی قوای سه گانه در قوانین اساسی این قبیل کشورها و تفکیک اختیارات و مسئولیت های قوای مقننه، مجریه و قضائیه و تأکید بر سازوکارهائی که بتواند از طریق توازن و کنترل، روابط بین قوا را تنظیم نماید، از مصادیق تکثیر قدرت در ساختار سیاسی این قبیل جوامع می باشد. شراکت در قدرت سیاسی، معادل و مساوی با پاسخگو بودن است. به همین دلیل هیچ نهادی را در گردونه سیاسی قدرت نمی توان به بازی گرفت، مگر آنکه متناسب با سهمی که از قدرت به او تفویض می شود، در قبال صاحبان حق، مسئولیت پاسخگویی داشته باشد. بنابراین قدرت در اینگونه نظام های سیاسی از خصلتی دو سویه برخوردار است، بدین معنی که از یک سو به نظارت برنهاد یا نهادهای دیگر می پردازد و از سوی دیگر خود نظارت پذیر بوده و تحت نگاه و نظر نهادی هم عرض و یا مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت، در معرض داوری است. قوه مقننه که یکی از کانون های رسمی قدرت در ساختار سیاسی است، به لحاظ شرح وظایفی که قانون اساسی برایش تعیین نموده است. علاوه بر قانونگذاری شأنی نظارتی اشته و به طریق مقتضی بر عملکرد قوه مجریه نظارتی دائمی دارد. قوه مقننه در ین حال که از ویژگی نظارت گری برخوردار است، به لحاظ آنکه در برابر افکار عمومی مسئول است و تحت نظارت مستمر و دائمی مردم قرار دارد، ویژگی نظارت پذیری هم دارد. به اعتقاد صاحب نظران سیاسی، خصلت دوگانه نظارت گری و نظارت پذیری قدرت درجوامع مردم سالار، ضمن تضمین توانمندی کانون های قدرت، ایمنی آنها را نیز تضمین می نماید، به عنوان مثال، قوه مجریه بودجه سالانه خود را تنظیم و جهت رسیدگی و تصویب به قوه مقننه تقدیم می نماید. قوه مقننه پس از رسیدگی و تصویب بودجه، به دولت اجازه می دهد، درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار را بر اساس مجوزهای قانونی تحصیل و مخارج را با رعایت قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مصوب پرداخت نماید. در این حالت، قوه مجریه در مورد تحصیل درآمدها و پرداخت مخارج منطبق با قوانین و مقررات و محدودیت های تعیین شده، در مقابل قوه مقننه و هر دو قوه در مقابل مردم مسئولیت پاسخگویی دارند. مفهوم مسئولیت پاسخگویی که سابقه حیاتش همپای حیات نظام های سیاسی مردم سالار ایت، ریشه در فلسفه سیاسی داشته و مفهوم امروزین آن بر ارکانی نظیر پذیرش حق دانستن حقایق و حق پاسخ خواهی برای مردم، استوار است. در جوامع دارای نظام های سیاسی مردم سالار، مردم از طریق انتخابات قدرت قانونی خود را به نمایندگان خویش تفویض می نمایند، لیکن حق پاسخ خواهی و دانستن حقایق را برای خود محفوظ می دارند. در این قبیل جوامع، مقامات منتخب در قبال اعمالی که انجام می دهند، در برابر شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند و شهروندان نیز به عنوان صاحبان حق، حقایق را در مورد اعمال مسئولین و بر مبنای حق طبیعی دانستن و پاسخ خواهی به صورت علنی و مستقیم و یا از طریق نمایندگان قانونی خود، پی گیری و مطالبه می نمایند. در فرایند مسئولیت پاسخگویی هر دو طرف پاسخگو و پاسخ خواه با استفاده از ابزارهای مناسب، در ایفای این مسئولیت و ارزیابی آن، مشارکت می کنند. ویژگی های ساختاری و خدماتی محیط فعالیت های از نوع دولتی یا غیر انتفاعی، از دلایل برجسته شدن نقش مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی و سایر اجزای سیستم کنترل داخلی بخش عمومی می باشد. یکی از این ویژگی ها، شکل نمایندگی دولت و تفکیک قوا بود که به اجمال مورد بحث قرار گرفت. هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولیت، رابطه پرداخت کنندگان مالیات و خدمات دریافتی آنان را به عنوان یکی دیگر از ویژگی های ساختای و خدماتی محیط فعالیت های غیر بازرگانی، در پیدایش مفهوم مسئولیت پاسخگویی و نقش با اهمیت آن، در سیستم حسابداری و کنترل های داخلی به دلایل مشروحه زیر، مؤثر دانسته است8. الف- پرداخت کنندگان مالیات به صورت داوطلبانه در تأمین منابع مالی مشارکت نمی کنند، آنها نمی توانند بین پرداخت یا عدم پرداخت مالیات یکی را انتخاب کنند، حتی اگر هیچ گونه استفاده ای از خدمات ارائه شده ننمایند. ب- مبلغ مالیات پرداختی، به میزان درآمد و ارزش داریی های افراد بستگی دارد، بنابراین مالیات بر اساس میل مالیات دهنده و در قبال خدمات خاص دولت پرداخت نمی شود. ج- هیچ گونه رابطه مبادله ای بین منابع مالی فراهم شده و خدماتی که ارائه شده است، وجود ندارد. رابطه تطابق که به صورت معمول بین منابع مالی تأمین شده و خدمات ارائه شده وجود دارد، صرفاً یک رابطه زمانی است (هر دو در یک سال مالی اتفاق می افتد)، به جای آنکه یک رابطه مبادله ای باشد. د- دولت در اغلب موارد، خدمات را به صورت انحصاری ارائه می دهد. به لحاظ فقدان یک بازار رقابتی، اندازه گیری کارائی دولت در مورد خدمات ارائه شده، بسیار مشکل است. هـ- تعیین مقدار و کیفیت مطلوب اغلب خدماتی که دولت ارائه می دهد، بسیار مشکل است. چه تعداد پلیس کافی است؟ چه نسبتی از استاد به دانشجو، منطقی است؟ از این رو شهروندان در مورد انتخاب میزان و کیفیت خدمات عمومی، اختیار کمی دارند. تجزیه و تحلیل ویژگی های ساختاری و خدماتی فعالیت های از نوع غیر انتفاعی سازمان های بزرگ عمومی، مؤید این مطلب است که برای ارزیابی عملکرد مدیران در این بخش از فعالیت ها، از شاخص دیگری غیر از سود باید استفاده نمود. در فعالیت ةای غیر انتفاعی بخش عمومی برخلاف فعالیت های انتفاعی بخش خصوصی، یک شاخص کلی برای اندازه گیری عملکرد وجود ندارد و به همین دلیل, مفهوم مسئولیت پاسخگویی با تأثیرپذیری از ویژگی های ساختاری و خدماتی فعالیت های غیرانتفاعی، مورد توجه قرار گرفته و به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مقامات منتخب و مسئول، مورد پذیرش بخش عمومی قرار گرفته است. استفاده صحیح و مناسب از مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد، مستلزم سازوکارهای خاصی است که بتواند بستری مناسب را برای ارائه قضاوتی آگاهانه فراهم نماید. بدین معنی که ابتدا باید مبنائی برای ارزیابی عملکرد فراهم شود تا مقامات منتخب و مسئول بر اساس آن اقدام نموده و نسبت به نتایج و پی آمدهای آن پاسخگو باشند. در این صورت امکان استفاده از مفهنم مسئولیت پاسخگویی به عنوان شاخصی جهت ارزیابی عملکرد مقامات منتخب و مسئول فراهم خواهد آمد. برای این منظور برنامه ای هدفمند تدوین می شود که در آن علاوه بر مشخص شدن اهداف، راه های رسیدن به این اهداف تعیین و هزینه های اجرای برنامه ها و چگونگی تأمین منابع مالی و محل مصرف این منابع نیز برآورد و پیش بینی خواهد گردید. نتیجه آنکه، به تبع ویژگی های ساختاری و خدماتی فعالیت های غیرانتفاعی سازمانهای بزرگ بخش عمومی، دو ویژگی دیگر تحت عنوان ویژگی های کنترلی در این بخش از فعالیت های مورد توجه و تأکید قرار می گیرد. به بیان دیگر ویژگی های کنترلی که شرح مختصری از آن ارائه می شود، پی آمد طبیعی ویژگی های ساختاری و خدماتی فعالیت های از نوع غیر انتفاعی است. همانطور که قبلاً بیان گردید، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) در پاراگراف 113 بیانیه مفهومی شماره یک خود، بودجه بندی و استفاده از سیستم حسابداری حساب های مستقل را از ویژگی های کنترلی محیط فعالیت های غیر انتفاعی به شمار آورده و در پاراگراف های 119 تا 122 همان بیانیه، دلایل آن را به شرح زیر بیان نموده است: بودجه یکی از مهمترین اسنادی است که توسط دولت تهیه می شود. بودجه، برنامه ای برای هماهنگ نمودن درآمد و هزینه و یا منابعی قابل دسترس و ضروری برای تحقق اهداف مشخص است. طبع و ماهیت بودجه دارای کاربردهای مالی مهمی به شرح زیر می باشد: الف- بیان سیاست های عمومی است: بودجه از یک فرایند قانونی حاصل می شود و مستلزم تضارب آرای نمایندگان قانونی شهروندان در مورد چگونگی تحصیل و حدود مصرف منابع مالی است. شهروندان از طریق نمایندگان قانونی در فرایند بودجه مشارکت می نمایند و بودجه پس از تصویب به عنوان یک بیانیه رسمی در مورد سیاستهای عمومی، حاوی اهداف و چگونگی تحصیل منابع مورد نیزا برای تحقق اهداف پیش بینی شده، قابل استناد می باشد. ب- برنامه مالی و بیان مقاصد مالی است: بودجه هزینه های سال مالی را پیش بینی و نحوه تأمین منابع مالی را مشخص می نماید. اگر چه تعریف دقیقی از بودجه متعادی ارائه نشده است، لیکن اغلب قوانین و مقررات بر تنظیم بودجه متعادل تأکید دارد. ج- نوعی ابزار کنترل با پشتوانه قانونی است: بودجه مصوب هم مجوز قانونی برای مصرف منابع مالی برای تحقق اهداف معین ارائه می دهد و هم محدودیت در مصرف منابع مالی ایجاد می نماید. از آنجائیکه مجوزهای بودجه ای به منظور تخصیص منابع کمیاب صادر می شود و از محدودیت های بودجه ای نباید عدول نمود، لذا مقامات اجرائی در قبال مجوزهای صادره و محدودیت های بودجه ای، مسئولیت پاسخگویی دارند. د- می تواند به عنوان مبنائی جهت ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد: مقایسه نتایج واقعی و اقلام بودجه ای، می توانداطلاعاتی را جهت ارزیابی شهروندان از تحصیل و مصرف منابع، فراهم نماید. استفاده از سیستم حساب های مستقل نیز به دلایل زیر به عنوان ویژگی کنترلی مورد توجه قرار گرفته است. الف- از یک مکانیزم کنترلی خاص برای حصول اطمینان از مصرف منابع مالی در محل تعیین شده, باید استفاده شود. یکی از این راه کارهای بودجه بندی بود که به اختصار تشریح گردید، راه کار دیگر ساختار حساب های مستقل است. ب- استفاده از حسابداری حساب های مستقل، به عنوان یک مکانیزم کنترلی باید در تدوین اهداف گزارشگری مالی مورد توجه قرار گیرد. ضرورت ها و محدودیت های قانونی موجب شده است تا حسابداری حساب های مستقل به عنوان جزء لاینفک مسئولیت پاسخگویی دولت، مورد توجه قرار گیرد. سطوح مسئولیت پاسخگویی مسئولیت پاسخگویی انواع گوناگون و سطوح مختلفی دارد. به عنوان مثال پاسخگویی می تواند از جنبه های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است و اشکال متفاوتی از آن ارائه نمود. مسئولیت پاسخگویی مالی، مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، مسئولیت پاسخگویی سیاسی و مسئولیت پاسخگویی اجتماعی، از انواع و سبکهای مختلف پاسخگویی می باشند که تحقق و ایفای هر کدام از آنها نیازمند استفاده از سازوکارهای مناسب خواهد بود. آقای جی.دی.استوارت در مقاله ای تحت عنوان نقش اطلاعات در مسئولیت پاسخگویی عمومی پنج سطح از مسئولیت پاسخگویی را به عنوان پلکان مسئولیت پاسخگویی معرفی نموده است. سطوح مسئولیت پاسخگویی مورد نظر آقای استوارت در پاراگراف شماره73 بیانیه مفهومی شماره یک هیأت مشورتی استانداردهای حسابداری فدرال (FASAB) به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفته است. سطح یک: پاسخگویی خط مشی یا پاسخگویی در مورد خط مشی هائی که اتخاذ گردیده و خط مشی هائی که رد شده است. (ارزش) سطح دو: پاسخگویی برنامه یا پاسخگویی در مورد اجرا و میزان دستیابی به اهداف برنامه ها (نتایج یا اثربخشی) سطح سه: پاسخگویی عملکرد یا پاسخگویی در مورد چگوگی عملکرد (کارائی و صرفه اقتصادی) سطح چهار: پاسخگویی فرایند یا پاسخگویی درباره فرایندها، شامل روش های اجرائی یا معیارهای اندازه گیری برای اجرای وظایف تعیین شده (برنامه ریزی، تخصیص و اداره) سطح پنج: پاسخگویی التزام و مشروعیت مصرف وجوه طبق بودجه مصوب (رعایت) مسئولیت پاسخگویی و ساختار کنترل داخلی همانطور که قبلاً لبان گردید، در جوامع مدرم سالار، مقامات منتصب در قبال مقامات مافوق و مقامات منتخب در برابر شهروندان و در سطوح مختلف، مسئولیت پاسخگویی دارند. مفهوم مسئولیت پاسخگویی که از ویژگی های محیط فعالیت های سازمان های عمومی نشأت می گیرد، معیار قابل قبولی برای ارزیابی عملکرد مقامات مذکور محسوب می شود. تحقق و ایفای مسئولیت پاسخگویی مستلزم به کارگیری سازوکارهای مناسب وبوده و به همین دلیل ساختار کنترل های داخلی شامل محیط کنترلی، سیستم حسابداری، روش های کنترل و غیره، به طریق مقتضی در فرایند تحقق مسئولیت پاسخگویی فعالیت های غیر انتفاعی بخش عمومی مشارکت دارند. به دلیل اهمیت مسئولیت پاسخگویی ساختار داخلی فعالیت های غیر انتفاعی دولت و سایر مؤسسات بزرگ بخش عمومی و همچین فعالیت های بازرگانی که از یارانه در خور ملاحظه استفاده می نمایند، تحت تأثیر ویژگی های محیط فعالیت و مسئولیت پاسخگویی قرار می گیرند. به بیان دیگر به رغم تشابه ویژگی های کلی کنترل های داخل بخش عمومی و خصوصی، نظیر اجراء کنترل داخلی و هدف هائی که سیستم کنترل داخلی دنبال می نماید، ویژگی های اختصاصی این اجزاء و اهداف، در بخش عمومی و خصوصی با یکدیگر متفاوتند. دلیل این امر آن است که ساختار و اهداف کنترل های داخلی در بخش عمومی و خصوصی با یکدیگر متفاوتند. دلیل این امر آن است که ساختار و اهداف کنترل های داخلی در بخش عمومی، تحت تأثیر ویژگی های ساختاری، خدماتی و کنترلی فعالیت های بخش مذکور قرار گرفته و اجزاء سیستم کنترل داخلی و چگونگی نیل به اهداف آن، در مقایسه با فعالیت های بخش خصوصی از تفاوت های در خور ملاحظه برخوردار می گردد. پاسخگویی مالی و عملیاتی دو نوع پاسخگویی تحت عناوین پاسخگویی مالی و پاسخگویی عملیاتی در مورد دولت و سازمان های بزرگ بخش عمومی قابل طرح است. مسئولیت پاسخگویی مالی، این قبیل سازمان ها را به ارائه دلایل و گزارش هایی ملزم می نماید تا از طریق آن شهروندان و نهادهای نظارتی متسقل متقاعد شوند که اعمال و فعالیت هایی که دولت در دوره جاری (به عنوان مثال یکسال مالی یا بودجه ای) در خصوص تحصیل و مصارف منابع مالی عمومی انجام داده است، در چارچوب قوانین و مقررات و منطبقین یا تصمیماتی بوده است که نمایندگان مردم اتخاذ نموده اند. مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، دولت و سازمان های بزرگ عمومی به ارائه گزارش هایی ملزم می نماید تا از طریق آن صاحبان حق را در مورد میزان و دستیابی به اهداف عملیاتی از قبل تعیین شده، از نظر کارائی و اثر بخشی و مصرف منابع مالی در جهت تحقیق اهداف مربوط، متقاعد نموده و اطلاعاتی در مورد اینکه آیا تحقق این اهداف در آینده نیز قابل پیش بینی است، ارائه نماید. اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی از نظر شکل کلی تفاوت چندانی با اهداف کنترل داخلی در واحدهای انتفاعی بخش خصوصی ندارد. در بخش عمومی نیز کنترل داخلی به فرایندی اطلاق می گردد که به منظور کسب اطمینان منطقی و معقول از تحقق اهداف سه گانه زیر توسط مراجع ذی ربط طراحی و اجرا می شود. اهداف عملیاتی: که به استفاده اثر بخش و کارآمد از منابع اقتصادی مربوط می شوند. اهداف گزارشدهی شده مالی: که به تهیه صورت های مالی قابل اعتماد مربوط هستند. اهداف رعایتی: که به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر واحدها مربوط هستند. برای روشن شدن ویژگی خاص اهداف سه گانه فوق در بخش عمومی که با تأثیرپذیری از ویژگی های محیط فعالیت حاصل می شود، توضیحاتی به شرح زیر ضروری است. اهداف عملیاتی: به رغم تفاوت اساسی در انگیزة تأسیس، سازمان های بخش عمومی و خصوصی دارای اهداف بنیادی مشخص می باشند که به فلسفه وجودی آنها مربوط می شوند. اهداف راهبردی سازمان های بخش عمومی و خصوصی و نحوه دستیابی به آنها در منشورهای رسمی این قبیل سازمان ها تشریح می شود. همانطور که اهداف راهبردی دولتها در قانون اساسی تعیین و راه های تحقق این اهداف در قانون مذکور و یا قوانین عادی مشخص می گردد، هدف های راهبردی مؤسسات انتفاعی بخش خصوصی نیز در اساسنامه آنها منعکس می شود. بنابراین سازمان های هر دو بخش به رغم تفاوت در نوع و طبع و ماهیت اهداف، در موردتدوین اهداف و چگونگی نیل به آنها، وجوه اشتراک کافی داشته و به همین منظور کنترل های داخلی را به عنوان ابزرای برای دستیابی به اهداف تعیین شده، مورد استفاده قرار می دهند. به بیان دیگر یکی از هدف های طراحی و استقرار یک سیستم کنترل داخلی اثربخش، آگاهی مراجع ذیربط سازمان های بخش عمومی و خصوصی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی سازمان های مذکور می باشد، مشروط بر اینکه در طراحی کنترل داخلی، ویژگی های اهداف عملیاتی مورد توجه قرار گرفته و تدابیری اتخاذ شود که اطمینان منطقی و معقول از میزان دستیابی به اهداف این قبیل سازمان ها حاصل شود. اهداف عملیاتی به نوع فعالیت ارتباط دارد و همانطور که قبلاً بیان گردید، سازمان های بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری ها، دو نوع فعالیت انجام می دهند. ویژگی های فعالیت های از نوع بازرگانی این قبیل سازمان ها تا حدود زیادی با فعالیت های بازرگانی بخش خصوصی مشابه بوده و اهداف و ساختار کنترل داخلی آنها نیز مشابه می باشد.در فعالیت های از نوع بازرگانی اعم از آنکه توسط بخش خصوصی یا عمومی (آن دسته از شرکت های دولتی که به قصد انتفاع ایجاد می شوند) انجام شود، هدف سودآوری یک هدف عملیاتی مهم محسوب می شود و شاخص سود به عنوان معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد مدیران آنها، مورد استفاده قرار می گیرد. در فعالیت های غیر انتفاعی بخش عمومی که فعالیت اصلی سازمان های این بخش نیز محسوب می شود، به جای هدف سودآوری به عنوان یک هدف عملیاتی، هدف یا هدف های دیگری تعریف و به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. در فعالیت های اصلی دولت ها و شهرداری ها که طبع و ماهیت آن نیز بازرگانی نمی باشد، تحصیل صحیح منابع مالی و مصرف آن برای تحقق اهداف مشخص که مراجع قانونی مشخص می نمایند، از اهمیت اساسی برخوردار می باشد. به همین دلیل در این قبیل فعالیت ها به جای شاخص سود یا سودآوری، معیار دیگری تحت عنوان مسئولیت پاسخگویی برای ارزیابی میزان دستیابی به اهداف عملیاتی، تعیریف و مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین یکی از هدف های سیستم کنترل داخلی در فعالیت های از نوع غیر بازرگانی سازمان های بخش عمومی، فراهم نمودن زمینه های لازم برای تحقق مسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب و مسئول اجرای این قبیل فعالیت ها خواهد بود. با این ترتیب ویژگی های محیط فعالیت های غیربازرگانی بخش عمومی با محور قرار دادن مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مسئولین اجرائی در این نوع فعالیت ها, این مفهوم را با مفهوم کنترل در تعامل با یکدیگر قرار داده و کنترل های داخلی را پیش شرط و زمینه ساز تحقق مسئولیت پاسخگویی نموده است. اهداف گزارش دهی شده مالی فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد تعداد صفحات این مقاله 46 صفحه پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
تاریخ باز نشر :
زمان : 10 ماه پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 7

کتاب ، جزوه » گوناگون
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی تبلت stc s703 باکتری پروتئوس دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات آزمایش هیدرولیز اتیل استات درس تحلیل هزینه و منفعت دانلود بازی سایبریا 2 دوبله فارسی برای کامپیوتر دانلود رایگان ترجمه فارسی 60 مهارت گرامر کتاب لانگمن قرمز دانلود رایگان ترجمه فارسی 60 مهارت گرامر کتاب لانگمن قرمز مدار محافظ یخچال دانلود بازی سایبریا 2 دوبله فارسی برای کامپیوتر کتاب چگونه آلتی درازتر کلفت تر و سالمتر داشته باشیم رایگان pdf کتاب ایین زندگی احمد حسین شریفی دانلود رایگان کتاب تشخیص های پرستاری ناندا سخنرانی صوتی شیخ یونس ترابی دانلود بازی commandos strike force دوبله فارسی محمود جهان البوم ناخدا دانلود رایگان کتاب القطره pdf دانلود رایگان کتاب القطره pdf خلاصه رمان آوینا دانلود رایگان حل المسائل حسابداری صنعتی 1 عثمانی آهنک آرزوت کردم مهدى زاد جواب سوالات پایان فصل کتاب مباتی تئوری سازمان ال دفت جواب سوالات پایان فصل کتاب مباتی تئوری سازمان ال دفت دانلود جف بدوح یلن رهنما دانلود فایل صوتی روانشناسی رشد منیژه کرباسی دانلود خلاصه کتاب روانشناسی رشد 1 منیژه کرباسی عیب یابی محافظ برق آلبوم خالک طلاعلی تاجمیری آلبوم خالک طلاعلی تاجمیری حل مسایل کتاب کدل دانلود رایگان کتاب معلم viewpoint 2 تئوری کانیزارو دانلود ریمیکس آهنگ مست چشات از ابی با کیفیت 320 آهنگ قولیلی دانلود حل المسائل cfd پاتانکار سوالات تستی اندیشه اسلامی 2 جعفر سبحانی pdf کتاب جامعه شناسی اموزش و پرورش محمود شارع پور ppt دانلود آهنگ بیکلام همدم مدار محافظ یخچال با lm324 دانلود بازی commandos strike force دوبله فارسی دانلود بازی commandos strike force دوبله فارسی دانلود رایگان حل المسائل حسابداری صنعتی 1 عثمانی دانلود بازی فارسی شده anno1701 دانلود بازی فارسی شده anno1701 ١۰۰نمونه سوالات آیین نامه پایه سوم ٩٧ دانلود بازی سوبرا برای کامپیوتر