دانلود گزارش کارآموزی شهرداری دانلود گزارش کارآموزی شهرداری (شهرداری خرمدره) قالب فایل : ورد قابل ویرایش تعداد صفحه : 32 فهرست مطالب ulliمقدمهliliپيش گفتار liliتاريخچهliliآشنايي با محل کارورزي liliشرح وظايف کارکنان liliرياست liliمعاونتliliامور مالي و کار پردازيliliروابط عموميliliامور خدماتيliliامور دفتريliliشرح وظايف شهرداري خرمدرهliliشناخت مصالحliliگچliliسنگliliآلومينيومliliآجرliliماسهliliنتيجه گيريliul