پروژه طراحی کارخانجات صنایع غذایی طراحی کارخانجات صنایع غذاییem، که برای دانشجویان مهندسی علوم و صنایع غذایی بسیار کاربردی می باشد و از وظایف این دانشجویان، تحویل پروژه طراحی کارخانه می باشد این پروژه مربوط به طراحی کارخانه رب گوجه فرنگی تبرک می باشد.em تاریخچه کارخانه، روند ساخت ساختمان و تجهیزات، امکانات و ماشین آلات مورد استفاده، روند تولید رب گوجه، روش های تولید، آزمایشات انجام شده در بخش کنترل کیفی و .... می باشد. وردem می باشد که قابل ویرایش توسط کاربر است.