آموزش کاربردی نصب آیفون تصویری موارد آموزش داده شده : ulliقطعات مورد نیازliliاشنایی با منبع تغذیهliliآشنایی با ساختار درب باز کنliliنحوه اتصالات همراه با نقشه اجرایی و عکسliliراهنمایی تنظیماتliul