دانلود مجموعه توصیه نامه مخصوص مصاحبه و اخذ پذیرش از دانشگاه های خارجی این مجموعه شامل 17 توصیه نامه (Recommendation) برای مصاحبه و اخذ پذیرش نگارش شده توسط اساتید مطرح دانشگاهی می باشد که در قالب متنی ارائه شده اند. کد محصول: 1000-1-14