دانلود طرح کرامت پایه دوم ابتدایی واحد کار احسان دانلود طرح کرامت پایه دوم ابتدایی واحد کار احسان مهارت همدلی تعداد صفحات 26 این واحد کار طرح کرامت به صورت کامل و جامع و آماده برای اجرا در کلاس مربوطه می باشد.و شامل موارد زیر می باشد: آیات قرآنی حدیث و سخنان بزرگان دین قصه خوانی بحث و گفتگو شعر و لطیفه و زنگ تفریح کار گروهی تکمیل کاربرگ واحد کار مربوطه و..... جهت استفاده آموزگاران و دانش آموزان عزیز دانلود آیات قرآنی درباره احسان دانلود حدیث درباره احسان دانلود شعر درباره احسان دانلود قصه درباره احسان دانلود لطیفه درباره احسان