دانلود پاورپوینت روش های کار تیمی و حل مسئله - 145 اسلاید تعاریف گروه، تیم و اصول ومبانی حاکم بر آن —مبانی، کلیات (گروه)—انواع گروه ها و طبقه بندی آنها—تعارض در گروه—مبانی، کلیات و اصول کار تیمی 2) تصمیم گیری گروهی 3) روش ها، تکنیک ها و ابزارهای حل مسئله برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده نمائید: