منظومه کردی شور محمود و مرزینگان (متن کردی و ترجمه فارسی) مترجم: قادر فتاحی قاضی مکان چاپ: تبریز ناشر: دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران تاریخ چاپ: ۱۳۴۸ هجری شمسی تیراژ: ۱۰۰۰ زبان: فارسی