دانلود پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار - 300 اسلاید از دانشجو انتظار می رود پس از مطالعه این فصل بتواند: مفاهیم اساسی بازاریابی را نام برده و هر کدام را شرح دهد.بازاریابی را تعریف کرده و فرایند مدیریت بازاریابی را توصیف نماید.وظایف مختلفی را که مدیران بازاریابی مؤسسات ایفا می کنند، توضیح دهد.فرق اساسی فلسفه های موجود درمدیریت بازاریابی را بیان نماید.اهداف نظام بازاریابی را نام برده و هر یک از انها را تجزیه و تحلیل نماید برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: