برنامه ثبت و جستجو اطلاعات املاک برای مشاورین املاک و بنگاه مسکن در محیط اکسل برنامه ثبت و جستجو اطلاعات املاک برای مشاورین املاک و بنگاه مسکن امکان جستجوی تخصصی در اطلاعات املاک ثبت شده وجود دارد ! ثبت اطلاعات از طریق فرم بوده و هر ملک کد منحصر به فرد برایش تعریف می شود. از طریق فرم اطلاعات ثبت شده قابل مشاهده و ویرایش نیز هستند