برنامه ثبت اطلاعات مشتریان و صدور فیش ، عکاسی و خدمات مشابه در محیط اکسل برنامه ثبت اطلاعات مشتریان و صدور فیش ، عکاسی و خدمات مشابه این برنامه که تحت اکسل نوشته و طراحی شده است قابلیت ثبت اطلاعات مشتریان مغازه عکاسی یا کسب و کارهای مشابه را دارد. 1 - ثبت اطلاعات عکسهای گرفته شده با شماره اختصاصی 2 - صدور فیش برای مشتری و محاسبه خودکار مبلغ کل 3 - تعریف 10 نوع محصول یا خدمت یا قیمت سری اول و دوم 4 - محاسبه خودکار قیمت سری اول و سری های بعدی عکس 5 - ثبت و آرشیو فیش های صادره برای مشتریان و سوابق آنها 6 - امکان جستجوی شماره عکس و نام مشتری در جدول دیتا