برنامه مطب دندانپزشکی برنامه مطب دندانپزشکی با امکانات زیر و همراه با سورس برنامه اکسس ان ثبت بیماران - ثبت درمانها و تعرفه هر کدام - امکان پذیرش بیمار و تشکیل پرونده بیمار - امکان جستجو های مختلف محاسبه هزینه درمان - نمایش و چاپ فاکتور