مدیرت مطب و نوبت دهی - قابل استفاده در کلینیک برای چند پزشک مدیرت مطب و نوبت دهی - قابل استفاده در کلینیک برای چند پزشک شامل بخشهای بیماران - بیمه ها - ثبت ویزیت و جستجوی بیمار - استفاده اسان و راحت گزارشهای خوب و کلی همراه با سورس برنامه - برای مشاهده سورس پس از اجرا کلید ویندوز صفحه کلید همراه با f11 را بفشارید