672- پاورپوینت آماده درس معماری کامپیوتر – 501 اسلاید ulliبازنگری کلیliliکاراییliliمجموعه دستورالعملهاliliمحاسبات کامپیوترliliماشینهای تک چرخه ایliliخط لوله ای liliسیستمهای حافظه (RAM , Caches , Virtual Memory)liliسوپر اسکالر (SuperscalarVLIW) و چند پردازنده هاliliمباحث دیگرliul