تحقیق درباره شخصيت وحقوق زن در اسلام فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 39 صفحه مقدمه مقاله حاضر به يكى از مباحث روز مىrlm;پردازد . فمينيسم ، جريانى است خزنده كه از متن تفكرات فلسفى و ايدئولوژى غرب برخاست و با طرح ايدهrlm;ها و شعارهاى به ظاهر حق مدارانه درباره زنان ، توانست به سرعت در سطح دنيا انتشار يابد و كشورهاى اسلامى را فرا بگيرد . استكبار جهانى و صهيونيسم براى مقابله با اسلام و تضعيف پايهrlm;هاى آن و كنترل جوامع اسلامى ، با طرح بلند مدتى پا به عرصه گذاشته است و سعى دارد با نابودى نظام خانواده ، عملاً اجتماع مسلمين را دچار تشتت و گسست نمايد ، وحدت و وفاق ملى و مذهبى را از بين ببرد و در نهايت ، به تسخير كامل كشورهاى اسلامى و استفاده از منابع غنىِ فرهنگى ، اجتماعى و اقتصادى مسلمانان بپردازد . يكى از مهمrlm;ترين حربهrlm;هاى دشمن ، دامن زدن به مسائل حقوقى زنان ، به ويژه در جوامع اسلامى است . استكبار با آگاهى از سنتrlm;هاى قومى ، قبيلهrlm;اى و مذهبى كشورهاى اسلامى و حساسيتrlm;هاى مسلمانان در مورد زن ، به تبليغات مسموم و همه جانبه در سطح وسيع پرداخته ؛ تا ضمن خشن و غير منصفانه جلوه دادن چهره اسلام نسبت به مسائل زنان ـ به ويژه حقوق اقتصادى از قبيل ارث ، ديه و نفقه ـ به شبهه افكنى نسبت به آموزهrlm;هاى مترقى اسلام بپردازد . در اين مجال ، وظيفه علما ، روشنفكران ، محققان و دين پژوهان ، بسيار خطير و حياتى است . آنان مىrlm;بايست ضمن دفاع عقلايى از دين و آموزهrlm;هاى دين و تبيين و به زبان روز در آوردن معارف دينى و اعتقادات اسلامى ، نيازها و خلاءهاى فكرى جامعه ، به ويژه قشر جوان ، را بر طرف كنند و از آن سو ، ضمن كنترل ، بررسى و نقد ايدهrlm;ها ، تفكرات و فرهنگrlm;هاى صادراتى غرب ، حقيقت و ماهيت واقعى آنها را بر ملا سازند ؛ تا جوان مسلمان فريب ظاهر زيباى آنها را نخورد . كشورهاى صنعتى غربى در امر بسته بندى صنايع غذايى نسبت به ما چند گام جلوترند . آنها از اين تكنولوژى در بسته بندى عقايد خود نيز استفاده مىrlm;كنند . جريان فمينيسم يكى از صدها كالاى بسته بندى شدهrlm;اى است كه وارد كشورهاى اسلامى شد ؛ اما بافت دينى و مذهبى اين كشورها اجازه فعاليت را به آن نداد . فمينيسم براى بقا و دوام خود از يك سو و ترويج و تكثير خود از سوى ديگر ، قالب عوض نمود و در شكل و بستهrlm;بندى جديدى به نام فمينيسم اسلامى وارد كشورهاى اسلامى شد ؛ تا با اسم اسلام ، به مبارزه با اسلام بپردازد . هوشيارى ، دقت ، تبيين ، تفسير و نقد منطقى تبليغ و ترويج فراگير ، از لوازم كار پژوهشگران ، استادان و مسئولان در راه مبارزه فرهنگى و عقلانى با اين پديده است . نيز غناى فرهنگ و تمدنِ مذهبى ـ ملى ما بهترين پشتوانه علمى و مهمrlm;ترين منبع اين مقاله براى نقد و بررسى و طرد اينrlm;گونه محصولات غربى است . اين مقاله در صدد آن است تا ضمن معرفى فمينيسم و نحلهrlm;هاى آن و برنامهrlm;ها و اهداف آن از يك سو و بيان ديدگاه متعالى اسلام ، به ويژه درباره مسائل زنان ، از سويى ديگر ، ضمن دفاع از آموزهاى دينى ، به نقد اهداف و آرمانrlm;هاى فمينيسم بپردازد و بيان كند كه اسلام و فمينيسم از لحاظ ايدئولوژى و جهانrlm;بينى ، اصلاً با هم قابل قياس نيستند و بر فرض قياس ، مانند دو قطب مخالفrlm;اند كه هيچrlm;گاه با هم تلفيق نمىrlm;شوند و مولودى به نام فمينيسم اسلامى را خلق نخواهند كرد . ________________________________________ فمينيسم چيست؟ فمينيسم ، جنبشى سازمان يافته براى دست يابى به حقوق زنان و ايدئولوژىrlm;ايى براى دگرگونى جامعه است ؛ كه هدف آن ، صرفا تحقق برابرى اجتماعى زنان نيست ، بلكه رؤياى دفع انواع تبعيض و ستم نژادى را در سر مىrlm;پروراند . همه گرايشrlm;هايى كه زير چتر گسترده اين جنبش گرد آمدهrlm;اند ، در اين باورند كه زنان با بىrlm;عدالتى و نابرابرى روبهrlm;رو شدهrlm;اند ؛ اما درباره علل ستم بر آنان ، تحليلrlm;هاى مختلفى ارائه مىrlm;دهند و بر همين پايه ، راهبردهاى متفاوتى نيز پيشنهاد مىrlm;كنند . نخستين بار ، واژه فمينيسم (Feminisme) در يك متن پزشكى به زبان فرانسه ، براى تشريح گونهrlm;اى وقفه در رشد اندامrlm;ها و خصايص جنسى بيماران مردى به كار رفت كه تصور مىrlm;شد از خصوصيات زنانه يافتن بدن خود در رنج بود . سپس الكساندر دوما ، نويسنده فرانسوى ، اين واژه را در جزوهrlm;اى با عنوان مرد و زن ، درباره زناى محصنه و زنانى به كاربرد كه به گونهrlm;اى ظاهرا مردانه رفتار مىrlm;كردند .(1) فمينيسم به عنوان يك اصطلاح سياسى ، از سال 1837 م . وارد فرهنگِ فرانسه شد . اين واژه هر چند در ارائه چهرهrlm;اى كلى و منهاى مشخصهrlm;هاى يك مكتب سياسى - اجتماعى ، واژهrlm;اى گويا است ؛ اما با دارا بودن اين كليت مفهومى ، از مؤلفهrlm;ها و شناسهrlm;هاى معرفى يك تفكر خاص ، تهى مىrlm;باشد . براى فهم معناى خاصِ اراده شده از فمينيسم ، به پسوند آن نياز است و اين پسوندها هستند كه تعيين كننده نوع گسترش ، مشخصهrlm;ها و اهداف خاص آن مىrlm;باشند و بدين ترتيب است كه مثلاً فمينيسم راديكال از فمينيسم سوسياليست متمايز مىrlm;گردد .(2) در مباحث آكادميك ، فمينيسم به معناى اعم ، شامل هر گونه مطالبات حقوقى و اجتماعى زنان است ؛ اما آنrlm;چه امروز به عنوان فمينيسم مطرح مىrlm;شود ، فمينيسم به معناى اخص است كه جنبشى كاملاً سياسى - ايدئولوژيكى و حمايت شده از كانونrlm;هاى خاص در جهان است . بهتر آن است كه بگوييم فمينيسم قبل از آنrlm;كه يك مكتب و ايدئولوژى مستقل باشد ، يك وجه اجتماعى براى احقاقِ حقوق زنِ مظلوم در اروپا و غرب است . در دهه 1840 م . ، جنبش حقوق زنان در ايالات متحده ظهور كرد و به فعاليت در جهت تبيين جايگاه زن در جامعه آمريكا