پروژه آماده برای دروه راهنمایان طبیعت گردی این پروژه یک نمونه آماده پایان نامه برای ارائه به میراث برای دانشجویان دوره راهنمایان طبیعت گردی میباشد فایل شامل 93 صفحه و موضوع آن ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﻮﻩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻬﺮﻱ میباشد در این پایان نامه تمام فرمت های استاندارد مورد قبول سازمان اعمال شده است فایل به صورت ورد میباشد و امکان کم و یا زیاد کردن مطالب در آن وجود دارد