بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «در دو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «در دو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی ...


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «در دو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی ... دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی بر گروههای مقاومت اسلامی فلسطین جهاد اسلامی و حماس با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 230 مقدمه: بطور كلي در قالب طرح پژوهش كه معرف روشي و ماهيت پژوهش مي باشد, محقق و خواسته به محتوا و شكل پژوهش احاطه پيدا مي كنند و در نتيجه ارزيابي و قضاوت در توفيق و بخش نتايج علمي تحقيق براساس هدف و روش اعلايي آسان مي گردد. بنابراين لازم است در بخش مقدمه اين تحقيق به منظور بيان بهتر و دقت موضوع موارد ذيل مورد بررسي قرار گيرد. بيان مساله و تفكيك آن , پيشينه موضوع، هدف و قلمرو پژوهش، بيان فرضيه, روش گردآوري داده ها و تجزيه و تحليل آنها, سازماندهي پژوهش. بيان مسأله و تعريف آن انقلاب اسلامي ايران به عنوان يكي از رخدادهاي مهم نيمه دوم قرن بيستم نه تنها تغييرات بنياديني را در جغرافياي سياسي ايران بوجود آورد، بلكه دامنه هاي آن بسي فراتر از يك كشور رفته و به ويژه در ساختار سياسي و اجتماعي جوامع اسلامي اثر شگرفي گذاشته است. در اين راستا سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و عملكردهاي خارجي انقلاب اسلامي ايران بازتاب و جلوه هايي از اين تاثير قلمداد مي گردد ndash; از اين رو، بررسي تاثير سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران كه خود برگرفته از آموزه ها و گفتمان انقلاب اسلامي به شمار مي آيد ما را در جهت فهم بيشتر و بهتر تاثيرات انقلاب اسلامي ايران رهنمود مي سازد. يكي از اين تاثيرات، بررسي تاثير رفتارهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در شكل دهي و هدايت مقاومت اسلامي فلسطين است. بدون ترديد با سقوط گفتمان ناصریسیم و عدم موفقيت جريانهاي چپگرايانه در خاورميانه، و در جريان مساله فلسطين گرایشهای اسلامي تاثير يافته از انقلاب اسلامي ايران جايگزين آن گرديد البته اين موضوع به جايگاه خاصي مساله فلسطين در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران برمي گردد، بدون شك مساله فلسطين يكي از موضوعات بسيار مهم و نهادينه شده, در مناسبات خارجي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي آيد, كه بخش قابل توجهي از ظرفيتهاي نظام جمهوري اسلامي ايران را به خود اختصاص داده است. پژوهش حاضر سعي دارد ضمن بررسي تاثير سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر جريانهاي اسلام گراي فلسطيني, تفاوتهاي اين عملكرد و تاثير آن را در دو دوه حكومت هاشمي و خاتمي نشان دهد، بدون ترديد حمايت هاي جمهوري اسلامي ايران از مقاومت اسلام فلسطين جايگاه اسلام گرايان را در معادلات داخلي سرزمين هاي اشغالي و نيز منطقه اي و بين المللي ارتقاء بخشيده و در نهايت به دليل مقاومت آنها موجبات لازم براي عقب نشيني رژيم اشغالگر از نوار غزه را فراهم كرده است. و بدين ترتيب بنيادهاي فكري اوليه صهيونيسم مبني بر تعلق اين سرزمين ها به يهوديان با چالش جدي روبرو گرديده است. بررسي سوابق و ادبيات موجود ((پيشينه موضوع)) سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر گروههاي جهادي اسلامي از بعد داخلي و خارجي بسيار وسيع و پر رنگ است، كه در اين زمينه مي توان به تاليفات, مقالات و بيانات صاحبنظران بسياري اشاره نمود. از جمله مي توان به كتاب جهاد اسلامي (امام خميني، شيدوني, مساله فلسطين) نوشته هاي دكتر فتحي شقاقي ترجمه آقاي خسرو شاهي اشاره نماييم. كه بيان نموده است، جهاد اسلامي از انقلاب اسلامي و نهضت امام خميني سرچشمه گرفته است، وي كه خود تئوریسین حركت جهاد اسلامي نيز مي باشد يكي از زمينه هاي شكل گيري جهاد اسلامي (سال 1980) و همچنين قدرت گرفتن گروههاي مبارز فلسطين از جمله حماس، وقوع انقلاب اسلامي ايران در سال 1979 و ديدگاههاي انقلابي و اسلامي امام خميني مي داند. همچنين پايان نامه آقاي اكبر بناساز، دانشكده علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس ((137))- تاثير مذاكرات صلح خاورميانه بر تداوم تيرگي روابط ايران و آمريكا ndash; كه ديدگاههاي ايران نسبت به مساله فلسطين و موضع ضد سازشي ايران و كمكهاي ايران به گروههاي مبارز را باعث تداوم و تيرگي روابط ايران و آمريكا مي داند. و نیز پايان نامه دیگر به بررسي تكامل نهضت فلسطين با تكيه بر تحولات دهه 80 است که نوشته آقاي محمد فرازمند از دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه در سال ((1367)) است كه انقلاب اسلامي ايران را باعث شكل گيري برخي از گروههاي جهادي فلسطين و موجب روحيه گرفتن و تقويت گروههاي مبارز فلسطين دانسته است. فهرست مطالب عنوان صفحه پیشگفتار 1 فصل اول (کلیات) 3 مقدمه 4 بیان مسئله و تعریف آن 4 بررسی سوابق و ادبیات موضوع پیشینه موضوع 5 هدف پژوهش 6 پرسش اصلی پژوهش 7 فرضیه ها 8 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها 8 روش تحقیق و گردآوری داده ها 9 حدود قلمرو پژوهش 10 موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق 10 سازماندهی پژوهش 11 فصل دوم: مباحث نظری و تئوریک تحقیق 12 سیاست 13 سیاست در معنای عام 14 سیاست در معنای خاص 14 سیاست از دیدگاه ریمون آرون 14 سیاست خارجی 15 سیاست خارجی از دیدگاه اسلام 16 سیاست خارجی ایران در بدو انقلاب 16 اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بدو انقلاب از دیدگاه امام خمینی 18 سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران 18 اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع جهانی 20 اصول و مبانی سیاست خارجی، موانع منطقه ای 22 اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع نهضت های آزادی بخش 22 اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع گروههای مبارز فلسطین 23 دیدگاه امام خمینی در رابطه با اسرائیل 24 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره حکومت آقای هاشمی رفسنجانی 24 تغییر الگوی رفتاری سیاست خارجی به مصالحه و همزیستی 26 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره حکومت آقای خاتمی 26 تنش زدایی، اصول مطرح در سیاست خارجی 27 فصل سوم ndash; بخش اول 29 تاریخچه فلسطین 30 قدمت فلسطین 30 مهاجرت یهودیان ndash; طرح صهیونیست 31 کنگره استعماری 1907 33 جنگ جهانی اول 36 قیمومیت انگلیس بر فلسطین 37 جنبش اعراب و سرکوب انگلیس 38 کمیته فلسطین و طرح تقسیم 40 قطعنامه 181 مجمع عمومی 41 اعلام تشکیل دولت یهود و حمله اعراب 43 فصل سوم ndash; بخش دوم 46 انگیزه ها و اهداف 47 اهداف 47 اساس نامه یا میثاق نامه حماس 48 روش های جنبش حماس برای دستیابی به هدفهای استراتژیک 50 وجوب جهان برای آزادی فلسطین 57 همبستگی اجتماعی حماس 58 جهان شمولی دایره مبارزات فلسطین از دیدگاه حماس 60 حمایت های حماس 63 طرح حماس برای اتحاد گروه ها 63 مساله اسراء هدف حماس 64 رد راه حل های سازش با صهیونیسم 67 آتش بس مشروط حماس خروج اسرائیل از نوار غزه 68 مواضع جدید حماس، پس از شهادت شیخ یاسین رهبر حماس 69 نابودی رژیم صهیونیستی از سرکوب حماس آسانتر است خالد مشعل 73 عدم ادغام حماس و دولت خودگردان 74 فصل سوم ndash; بخش سوم 76 مخالفت شدید حماس با تشکیل دولت فلسطین 77 تشکیلات خودگردان و مواضع حماس 79 مواضع تشکیلات خودگردان و حماس در رابطه با گفتگو با اسرائیل 80 اقتدار حماس، انزوای عرفات 83 از شعار تا عمل (عقب نشینی گام به گام سازمان آزادیبخش فلسطین) 84 توطئه نقشه راه 85 جنبش های اسلامی و ملی فلسطین و موضع حماس 86 کنفرانس عقبه مخالفت حماس و فتح عبدالعزیز رنتیسی 91 فصل چهارم ndash; بخش اول جهاد اسلامی فلسطین 93 از ظهور تا شهادت شیخ عزالدین قسام 94 قیام عزالدین قسام 94 اخوان المسلمین از جنبش جهاد اسلامی 96 زمینه های ظهور جنبش جهاد اسلامی 97 تأسیس جنبش جهاد اسلامی 98 رهبری و اعضای جنبش جهاد اسلامی 101 فعالیت های جنبش جهاد اسلامی 104 جهاد مصلحانه 106 فعالیت های شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی 107 تدابیر رژیم صهیونیستی برای مقابله با عملیات نظامی حماس 110 مواضع جهاد اسلامی فلسطین نسبت به مسئله صلح 112 فصل چهارم ndash; بخش دوم جهاد اسلامی و گروههای فلسطین 115 جهاد اسلامی فلسطین و حماس 116 جهاد اسلامی و دولت مستقل فلسطین 117 جهاد اسلامی و سازمان آزادی بخش 118 اختلافات و دیدگاه جنبش اسلامی و سازمان آزادی بخش فلسطین 119 شهرت حماس بیش از جهاد اسلامی 121 فصل چهارم ndash; بخش سوم انتفاضه 123 انتفاضه معنی و مفهوم 124 انتفاضه فلسطین 125 علل انتفاضه 126 واقعیت های انتفاضه از زبان آمار 128 اهداف انتفاضه 129 انقلاب اسلامی ایران مهمترین عامل موثر در شروع و استمرار انتفاضه 130 نقش جنبش مقاومت حماس و جهاد اسلامی در قیام فلسطینیان 132 نقش جهاد اسلامی در انتفاضه 1987 135 انتفاضه از دیدگاه رئیس دفتر سیاسی حماس خالد مشعل 140 انتفاضه از دیدگاه شیخ ابراهیم القوقا یکی از رهبران حماس 145 انتفاضه از دیدگاه دکتر حلمی محمد القاعوده نویسنده مصری 146 فصل پنجم ndash; بخش اول تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر دو گروه جهاد اسلامی فلسطین و حماس 147 تأثیرپذیری گروههای اسلامی فلسطین از انقلاب اسلامی ایران 148 بازتاب انقلاب اسلامی ایران شکل گیری جهاد اسلامی فلسطین 150 پیروزی حزب ا... الگوی مبارزات فلسطین 152 ایران الگوی مبارزات جهاد اسلامی 153 ایران و دو حادثه شگفت انگیز برای مقاومت فلسطین 156 انتفاضه شیوه های مبارزاتی مردم ایران در زمان انقلاب 157 توانمندی نظامی ایران خطری برای اسرائیل 159 فصل پنجم بخش دوم رهبران ايران و مقاومت فلسطين 164 الف- سياست تصميم گيري رهبران ايران 165 ب-ديدگاه جمهوري اسلامي ايران در رابطه با اسرائيل امام خميني، آيت الله خامنه اي hellip; 166 طرح روز جهاني قدس، احياي جنبشهاي اسلامي و بسيج مسلمانان 170 آيت الله خامنه اي و حمايت از مقاومت فلسطين 172 آقاي خاتمي و حمايت از مقاومت فلسطين 174 وحدت نظر جهاد اسلامي فلسطين و رهبران جمهوري اسلامي ايران زوال اسرائيل 176 جنبش جهاد اسلامي و تاثير انديشه هاي امام خميني (ره) 177 رهبريت ايران و جنبش جهاد اسلامي فلسطين دكتر رمضان عبدالله دبير كل جنبش اسلامي فلسطين 179 فصل پنجم بخش سوم حمايت ايران از مقاومت فلسطين حماس و جهاد اسلامي 180 ايران و حمايت از مقاومت فلسطين 181 ارتباط سازمان جهاد اسلامي فلسطين با جمهوري اسلامي ايران 182 حمايت هاي مالي، نظامي حماس و جهاد اسلامي 185 ايران يكي از منابع مالي جهاد اسلامي 188 آينده منازعه فلسطين و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران 190 فصل ششم بخش اول بازدارندگي ايران در روند صلح 193 واكنش ايران و ديگر كشورها در قبال توافقنامه اسلو غزه-اريما 194 انتفاضه و نقش بازدارندگي ايران در روند صلح 195 جهاد اسلامي فلسطين و نقش بازدارندگي ايران در روند صلح 195 حماس و نقش باز دارندگي ايران در روند صلح 196 فشار غرب و آمريكا بر ايران در پي حمايت از مقاومت فلسطين 198 فصل ششم ndash; بخش دوم کنفرانس تهران 200 کنفرانس تهران در حمایت از انتفاضه فلسطین 201 تحریف واقعیت ها به وسیله یهودیان 202 دستاوردهای کنفرانس حمایت از انتفاضه در تهران 203 کنفرانس تهران و تشکیل دادگاه بین المللی جنایات جنگی 205 سازمان کنفرانس اسلامی ونقش بازدارندگی ایران در روند صلح 205 فصل ششم ndash; بخش سوم پیروزی حماس در انتخابات 208 پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها نوار غزه 209 پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی 211 بررسی علل پیروزی و آینده تشکیلات حماس 213 علل ناکامی فتح 215 علل پیروزی حماس 217 مسئولیتهای حماس 219 ورود خالد مشعل به تهران و حمایتهای رهبر انقلاب 221 کمک 250 میلیون دلاری ایران به حماس 223 نخست وزیر و رئیس مجلس جدید فلسطین 224 همه پرسی برای برسمیت شناخت اسرائیل 225 نتیجه گیری 227
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 4

علوم انسانی » فلسفه و منطق
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی تبلت stc s703 باکتری پروتئوس دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات آزمایش هیدرولیز اتیل استات درس تحلیل هزینه و منفعت