دانلود پاورپوینت ارتباط و ارتباط برای سلامت - 11 اسلاید —ارزيابي ابتدايي شرکت کنندگان با استفاده از پيش آزمون طراحي شده—ارزيابي مرحله اي با استفاده از پرسش هاي مرحله اي و سنجش ميزان حضور فعال شرکت کنندگان—ارزيابي پاياني شرکت کنندگان با استفاده از پس آزمون—برای تعميق يادگيري و ارتقاي مهارت شرکت کنندگان، طراحي يک برنامه ارتباطی و جلب حمايت همه جانبه در زمينه موضوعات مرتبط با حوزه سلامت لازم است. بنابراين شرط دريافت گواهي برنامه ارائه يک طرح جلب حمايت همه جانبه تعيين می شود. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: