بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


دانلود تحقيق نوروز

دانلود تحقيق نوروز


دانلود تحقيق نوروز پيشواز نوروز پيشواز نوروز از همان اوج سرما و خفتگي طبيعت و تاريكي زمستان شروع مي شود. در ايران زمين زمستان هنگام خمودگي است. روزهاي كوتاه شتابان است، و شبهاي دراز را بايد با گردهم آيي و نشست هاي دوستانه و خانوادگي و گفتن افسانه ها كوتاه كرد. براي كشاورزان و آبياران و باغداران و دامداران كه بدنه اصلي زندگي را در ايران تشكيل مي دهند زمستان فصل كم كاري است. از اين رو آنان بيشتر به كارهاي درون خانه مي پردازند. زمستان، سرما ، باد سرد، تاريكي و خمودگي نمادهاي بيگاري، تنبلي، ستم و شكست هاي زندگي است. گفتارهايي مانند پايان شب سيه سپيد است يا پشت زمستان، بهار است و يا زمستان مي رود و روسياهي به زغال مي ماند نشانگر كوتاه عمري و گذرا بودن ظلم و سياهي است. نوروز پيام آور اميد به فرداي روشن است. اميد، اصل زندگي است. تمامي آدميان تا زماني كه اميدوراند، زنده اند. نوروز يك رستاخيز همگاني و همه جايي را نويد مي دهد. اميد را بايد با كار و سازندگي و تلاش پاكيزگي و شادي و شيريني و سرسبزي و رويش زنده داشت. اين جاست مي بينيم تمامي نوروز و اميد يگانه است. چنين كه مردم ايران از هزاران سال پيش اميدوار و مشتاق به پيشواز نوروز مي روند، نوروز تلاشي همگاني براي زنده داشتن اميدواريهاي والاست. مردم با تلاشي كه سزاوار براي مقدم نوروز است به پيشواز آن مي روند و زمستان را از زندگي خويش بيرون مي رانند و بهزيستي را فرا مي خوانند. نام ماهها و روزهاي ايران باستان ايرانيان سال را به دوازده ماه و به شرح ماه ها و روزهاي زير تقسيم كرده اند: ul style= text-align: justify; liفروردين: فروشيliul2- اردي بهشت: اشاويشت بهترين - بالاترين راستي و پاكي ul style= text-align: justify; liخرداد: ما اورنيتliliتير: تيشرمياliliمرداد: امرنتliliشهريور: حشترويراliliمهر: ميتراliul8- آبان: آپيم 9- آذر : آتر 10- دي: داتوش 11- بهمن: وهومند 12- اسفند: سپنتا ارميت تاريخچه نوروز نوروز بزرگترين جشن ملي ايران و ايرانيان و نخستين روز از نخستين ماه سال خورشيدي آغاز مي شود. همان گونه كه خورشيد وارد برج بره (برج حمل) مي شود و شب و روز برابر مي شود و طبيعت دوره سرما را در پيش گذارده و موسمي معتدل شروع شده و زمين از خواب زمستاني بيدار مي شود. برپايي جشن نوروز و آيين هاي مربوط به آن از هزاران سال پيش تا كنون همچنان در ايران زمين بر جاي بوده و هيچ يك از دگرگونيها، پيروزي ها و ناكامي ها در اين چند هزار سال نتوانسته اند خدشه اي در پايه هاي اصلي آن بوجود آورد، در ميان جشنهاي ملي ايران بيش از همه نوروز مورد قبول مردم مي باشد. در زبان پهلوي به آن نوك روچ يا نوگ روز مي گفتند، و اين واژه ها در؟؟ ابرنواس عيناً به كار رفتند. بحق المهر جان و نوكروز ؟؟ سال الكبيس اين جشن در آغاز سال بود و در سال ديني بلافاصله پس از جشن فروديگان مي آمد. بنابر روايت دينكرت هر پادشاهي در اين روز فرخنده رعيت ممالك خويش را قرين شادي و خرمي مي كرد و در اين عيد كساني كه كار مي كردند. عيد نوروز شش روز شش روز متوالي ادامه داشت و در اين شش روز سلاطين ساساني با رعام مي دادند. روز ششم عيد را سلاطين براي خود و محرمان درگاه جشن مي گرفتند و به آن نوروز بزرگ مي گفتند. بيروني در مورد نوروز مي گويد: در روز ششم اين ماه فروردين نوروز بزرگ است كه نزد ايرانيان عيد بزرگي است. گويند در اين روز خداوند از آفرينش جهان آلوده شد، زيرا اين روز آخر روزهاي ششگانه است و در اين روز خداوند مشتري را بيافريد و فرخنده ترين ساعتهاي آن روز و ساعات مشتري است. زردتشتيان مي گويند كه در اين روز زردتشت توفيق يافت كه با خداوند مناجات كند و كيخسرو بر هوا در اين روز عروج مي كرد و در اين روز براي ساكنان كره زمين سعادت را قسمت مي كند و از اين جاست كه ايرانيان اين روز را روز اصحاب نيز گفته اند. گفته اند سبب اينكه ايرانيان در اين روز غسل مي كنند اين است كه اين روز بهروذا كه فرشته آب است تعلق دارد و آب را با اين فرشته مناسبتي است و از اين جاست كه مردم در اين هنگام سپيده دم از خواب برمي خيزد و با آب قنات خود را مي شويند و گاهي نيز آب جاري برخود از راه تبرك و دفع آفات مي ريزد. در اين روز مردم به يكديگر آب مي پاشند سبب اين كار همان سبب اغتسال است و برخي گفته اند علت اين است كه در كشور ايران ديرگاهي باران نباريد و ناگهان به ايران سخت بباريد و مردم با اين باران تبرك جستند و از اين آب به يكديگر پاشيدند و اين كار همينطور در ايران مرسوم بماند. گويند كسي كه دو نوروز را بهم متصل نمود هرمز پسر شاپور پهلوان است كه او هم ايامي را كه ميان اين دو عيد بود عيد گرفت و آتش براي عفونات به آن جاهاي بلند قرار داد كه جو را حرارت آن را تصفيه كند و چيزهاي پليد را سوزاند و عفونات مولد فساد را اين حرارت نابود نمايد. آيين ساساني در اين ايام اين چنين بود كه پادشاه بروز نوروز شروع مي كرد و مردم را اعلام مي نمود كه براي ايشان جلوس كرده كه با ايشان نيكي كند و روز دوم را براي دهقانان كه قدري مقامشان بالاتر از توده بود جلوس مي كرد و خانواده ها نيز در اين قسمت داخل بودند و روز سوم را براي سپاهيان و بزرگان موبدان جلوس مي كرد و روز چهارم را براي اهل بيت و نزديكان و خادمان روز پنجم براي خانواده و خدم خود و بهر كدام آنچه را تحقق رتبه و اكرام بودند ايمال مي كرد و آنچه مستوجب و سزاوار مبرت و انعام بودند مي رساند و چون روز ششم مي شد از قضاي حقوق مردمان فارغ و آسوده شده بود و براي خود نوروز مي گرفت و جز اهل انس، اشخاص كه سزاوار خلوت اند كسي ديگر را نمي پذيرفت و آنچه مي خواست تفريق مي كرد و مي بخشيد و هر چه قابل خزانه و توديع بود نگه مي داشت. جشن نوروز جمشيد و جمشيد پيشدادي ... فهرست عنوان صفحهپيشواز نوروز.................................................... 1 نام ماهها و روزها در ايران باستان 2 تاريخچه نوروز............................ 3 آئين نوروز در دوره ي ساساني............... 5 جشن نوروز در جمشيد پيشدادي............. 6 نوروز در دوره ي هخامنشيان................ 6 برگزاري آيين نوروز....................... 7 نوروز در دوره ي اشكانيان................. 8 نوروز در دوره ي ساسانيان................. 8 نوروز در دوره ي صفويان دوره ي اسلام..... 9 پيش آهنگان نوروزي....................... 11 چارشنبه سوري............................ 15 سفره هاي نوروزي......................... 17 سال تحويل................................ 24 سيزده بدر............................... 29 48 ص فایل Word
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 13

علوم انسانی » علوم اجتماعی
برچسب ها : #

#

#

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها