پرسشنامه نحوه گذران اوقات فراغت این پرسشنامه در قالب فایل word و 1 صفحه می باشد.