پرسشنامه تشبیهی ارزش شوارتز این پرسشنامه 1 صفحه و در قالب فایل word می باشد.