پرسشنامه عدالت سازمانی این پرسشنامه در فرمت فایل word و 2 صفحه می باشد.